Executive Master i ledelse

Graden Executive master i ledelse med spesialisering i utdanningsledelse består av totalt 90 studiepoeng, og vilkår for utstedelse av graden er at emner tilsvarende minimum 60 studiepoeng er bestått ved Norges Handelshøyskole. Det betyr at det kan søkes innpass/fritak for relevant utdanning for inntil 30 studiepoeng tatt ved annen utdanningsinstitusjon.

Les mer om søkeprosessen

Har du spørsmål, ta kontakt