Executive Master i ledelse - utdanningsledelse - Modul 3

Executive Master i ledelse - utdanningsledelse - Modul 3

Dersom du har fullført nasjonal utdanning for rektorer, Styrerutdanningen eller Bergen kommune lederskole ved NHH, og mangler de siste 30 studiepoengene for å fullføre mastergraden er det mulig å søke opptak til Modul 3 - Masteroppgave.

Graden Executive master i ledelse med spesialisering i utdanningsledelse består av totalt 90 studiepoeng, og vilkår for utstedelse av graden er at emner tilsvarende minimum 60 studiepoeng er bestått ved Norges Handelshøyskole. Det betyr at det kan søkes innpass/fritak for relevant utdanning for inntil 30 studiepoeng tatt ved annen utdanningsinstitusjon.

I tilknytning til modul tre vil det bli arrangert to fagsamlinger, en todagers metodesamling ved oppstart høst 2018 og en avslutningssamling med muntlig presentasjon av masteravhandlingene vår 2019. I tillegg kommer gruppevis og/eller individuell faglig veiledning.

Les mer om søkeprosessen

Om studiet

Studiepoeng
30 studiepoeng
Grad
Executive Master i ledelse

Har du spørsmål, ta kontakt