Mastermodul

I modul tre vil det bli arrangert to fagsamlinger, en to-dagers metodesamling ved oppstart og en to-dagers avslutningssamling med presentasjon og forsvar av masteroppgavene.

Målsetning med modulen er å gi deltakerne kunnskap om forskningsmetoder, datainnsamling og analyse. Metodesamlingen ved oppstart knyttes tett opp til det konkrete arbeidet deltakerne skal gjøre i forbindelse med masteroppgaven. Videre gjennom modulen vil deltakerne få faglig veiledning av erfarne veiledere. Deltakerne skal arbeide med en utvalgt problemstilling som er relevant i forhold til egen arbeidssituasjon, og som kan analyseres og besvares i form av en masteroppgave. Deltakerne anbefales å skrive masteroppgave sammen med en annen deltaker (to deltakere per masteroppgave), men det legges også til rette for at deltakere som ønsker det kan skrive individuelle oppgaver.

På den siste samlingen vil deltakerne presentere oppgavene og bli utfordret av en fagressurs fra NHH på forskningsmodell, analyse og funn. Dette er en anledning til å dele kunnskap og innsikt mellom deltakerne og til å reflektere omkring hvordan denne kan få praktisk nytte for utviklingstiltak i deltakernes organisasjoner. Samlingen markerer også avslutningen av modulen og programmet.

Samlingsoversikt

1. samling: Metodesamling

Innlevering av masteroppgave

Avslutningssamling

Om studiet

Studiepoeng
30 studiepoeng
Grad
Master i ledelse

Verdt å vite

  • Erfaringsbasert masterstudium
  • Undervisning på NHH i Bergen og i Oslo
  • 32 deltakere per kull
  • Studieavgift modul 3: kr. 49 000. Dagpakker kommer i tillegg.

Kontakt oss