Executive master i ledelse - merkeledelse og nye forretningsmodeller

Executive master i ledelse - merkeledelse og nye forretningsmodeller

Merkeledelse og internasjonalisering i et innovasjonsperspektiv - et skreddersydd studium på masternivå. Studiet er modulbasert.

Nye forretningsmodeller utfordrer etablert kunnskap som merkevarer, målgrupper, distribusjonskanaler og markedsføring. Ny teknologi åpner opp for nye distribusjonskanaler, markeder og kommunikasjonsformer. For å sikre innovasjon og vekst for norske merkevarer er det avgjørende at ledere forstår de endringer som skjer, mekanismene som virker inn og mulighetene som åpner seg. Økt eksport krever i dag mer enn å være tilstede i flere markeder, det krever at man utvikler nye, kundebehovsbaserte produkter og tjenester som sammen med nye betalingsformer skaper forretningsmodeller som er attraktive, bærekraftige og lønnsomme.

Dette studiet gir deg relevant kunnskap om merkeledelse, internasjonalisering, innovasjon og nye forretningsmodeller som skal gjøre deg i stand til å forstå, lede, utvikle og markedsføre dine produkter på nye måter i nye markeder og markedssegmenter. Studiet baseres på etablerte og nyere, forskningsbaserte teorier og modeller, kombinert med praktiske case for å forstå de utfordringer norske produkt- og tjenesteleverandører står ovenfor i et globalt og digitalt marked.

Studiet er rettet mot nåværende og fremtidige ledere, markedsdirektører, markedssjefer og forretningsutviklere innen norsk varehandel, tjenesteproduksjon og industri. Som deltaker blir du del av en liten og nøye sammensatt gruppe med deltakere, med ulike erfaringer og ulike lederroller. Dette nettverket er en viktig læringsfaktor, både underveis, og etter endt studium.

I siste del av studiet skriver du en masteroppgave. Der analyserer og drøfter du en selvvalgt problemstilling fra din arbeidssituasjon. Da kobles en aktuell og relevant utfordring fra din lederhverdag med ny innsikt og kunnskap du har fått gjennom studiet. Du velger om du vil skrive alene eller sammen med andre. Erfarne veiledere gir tett oppfølging og støtte underveis.

Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium på 90 studiepoeng, tilrettelagt for å kombineres med jobb. Mastergraden er sammensatt av tre moduler på 30 studiepoeng.

Mastermodul i merkeledelse og internasjonalisering
Mastermodul i innovasjon og nye forretningsmodeller
Mastermodul masteravhandling

Les hva fire studenter sier om studiet

Om studiet

Studiepoeng
90
Grad
Executive Master i ledelse

Informasjon om undervisning i Covid-19

 

Covid-19 har gitt utfordringer for oss alle. NHH Executive har som mål å gjennomføre fysiske samlinger, så langt det lar seg gjøre ihht. de gjeldende retningslinjene for smittevern.

Det tas likevel forbehold om at det kan oppstå hendelser som gjør det nødvendig å justere rammene for undervisningen. Eksempelvis endring av undervisningsform, fysiske samlinger vs. digitale samlinger, samt sted og form på utenlandssamlinger.

Det faglige innholdet, kvalitet og studienes læringsmål vil uansett bestå uavhengig av form på undervisningen er endret. NHH Executive jobber kontinuerlig med å sikre godt læringsutbytte for alle våre studenter.

Kontakt oss

Verdt å vite

  • Erfaringsbasert masterstudium
  • Oppstart merkeledelse og internasjonalisering: april/mai 2020
  • Oppstart innovasjon og nye forretningsmodeller: april/mai 2021
  • Undervisning på NHH campus Bergen og campus Oslo
  • 32 deltakere per kull