Endringsledelse og innovasjon - Lederutvikling i Framtidsfylket

Endringsledelse og innovasjon - Lederutvikling i Framtidsfylket

Et kompetansegivende studium på masternivå utviklet for Framtidsfylket.

Unioconsult04_Tore Hillestad.jpg

Virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor store endringsutfordringer, og lederskap er kanskje den viktigste enkeltfaktoren for at organisasjonen skal kunne tilpasse og utvikle seg. Studiet gir deg relevant ledelsesfaglig påfyll og egenutvikling som leder, for å best mulig ruste deg til å møte fremtidens muligheter og utfordringer.

Styrken ved programmet er den unike kombinasjonen av NHHs teoretiske tilnærming til organisasjon og ledelse og AFFs verktøy og metodikk for ferdighetstrening og individuell oppfølging. 

Studiet har tre hovedmålsettinger. For det første bidra til at du får økt teoretisk kunnskap om ledelse. For å imøtekomme dette legges det opp til forelesninger over et bredt spekter av ledelsesfaglige temaer, og du vil bli presentert for oppdatert teori og forskning på organisasjon, ledelse og innovasjon. Tilnærmingen i programmet legger hovedvekt på ledelse, men er og kontekstuelt orientert. Derfor anvendes organisasjons- og samfunnsperspektiv for å sette ledelse og ledeleseutøvelse inn i en større sammenheng. Eksempler på tema er betydningen av digitalisering og bærekraft for virksomheter i regionen.

Videre vil studiet gi deg bedre ledelsesferdigheter. Det betyr at studiet skal være en treningsarena hvor du skal utprøve de teoriene og verktøyene som blir presentert, og relatere dette til egen praksis. Hovedansvaret for utvikling av ledelsesferdigheter vil ligge hos AFF.

For det tredje ønsker vi å bidra til å gi deg et mer avklart forhold til ledelse. Det betyr at studiet ikke bare skal gi deg økt kunnskap og økte ferdigheter, men også økt selvinnsikt hva ledelse angår. Dette innebærer at du skal få mulighet til å reflektere over og utvikle dine egne verdier og holdninger som leder, og bli bevisst hvordan du som leder spiller en viktig rolle som «kulturell arkitekt» i din virksomhet.

Gjennom å adressere og utnytte både teoretisk kunnskap, ferdighetstrening og rolleforståelse/identitet søker studiet å belyse ledelse som helhetlig fenomen, og på denne måten balansere de utfordringer du som leder møter i din praktiske hverdag.

Verdt å vite

  • Fortløpende opptak
  • Oppstart 28. oktober 2019
  • Formålet med programmet er å tilføre Sogn og Fjordane ledelseskompetanse på området omstilling og innovasjon
  • For ledere hos næringslivsaktører og i offentlige sektor i Sogn og Fjordane som står overfor omstillings- og innovasjonsutfordringer/behov
  • 30 plasser
  • Spørsmål angående kontrakt og pris rettes til Framtidsfylket ved Linda Hovland
  • Programmet leveres av Norges Handelshøyskole (NHH) i samarbeid med AFF. Oppdragsgiver er Framtidsfylket AS
  • Oppstart er forbeholdt et tilstrekkelig antall deltakere

Kontakt oss

oversikt over program

28.10.-30.10.2019
Introduksjon til ledelsesutvikling
02.12.-04.12.2019
Strategi og disrupsjon som kontakst for ledelse
10.-12.02.2020
Innovasjon og nye forretningsmodeller
30.03.-01.04.2020
Utenlandssamling
25.05.-27.05.2020
Organisering for utvikling
19.08.-21.08.2020
Ledelse og konflikthåndtering
05.10-07.10.2020
Endringsledelse
30.11-02.12.2020
Teamutvikling og motivasjon