Praktisk informasjon

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved Effektiv risikostyring i marin næring

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Studiet bygger på forkunnskaper i finans og metode (matematikk/statistikk). Opptakskrav er økonomisk eller teknisk utdanning som inneholder finans og metode (matematikk/statistikk).

  Av utdanningsbakgrunn kreves enten:

  • Bachelorgrad
  • Cand.mag grad
  • Annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang
  • Utdanning som i henhold til § 48 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

  I tillegg kreves minst tre års relevant yrkeserfaring.

 • Eksamen

  Eksamen

  Det selvstendige arbeidet evalueres på basis av innlevert felles utarbeidet termpaper og presentasjonsmateriale (lysark og detaljerte notater) med et omfang svarende til en 15 minutters presentasjon. Kursdelen evalueres med en 5 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen. Distribusjon av oppgavetekst og innlevering av eksamensbesvarelse skjer elektronisk.

  NHHs karakterskala går fra A til F, med A som beste karakter og E som laveste beståtte karakter. F gis for stryk.

 • Omfang og varighet

  Omfang og varighet

  Studiet har en varighet på et år og har et omfang på 15 studiepoeng hvorav et selvstendig arbeid utgjør tre studiepoeng. Studiet består av i alt 12 samlingsdager fordelt på 4 samlinger à 3 dagers varighet. Det er obligatorisk deltakelse på samlingene.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studieavgiften for modulen er på 90 000 kroner
  Dette inkluderer undervisning, litteratur, lunsj og pausebevertning.

  Andre kostnader

  • Overnatting og middager vil utgjøre kr 2 200,- til 3 000,- pr samling (ikke obligatorisk)  
 • Fakturering

  Fakturering

  Studieavgiften faktureres normalt i to rater i forkant av hvert semester. Ta kontakt med NHH Executive dersom du trenger betalingsutsettelse eller avtale en annen betalingsplan.

  Merk at første faktura normalt sendes ut etter første samling. Dette gjøres fordi det foretas en kontroll av adresser og betalingsinformasjon i løpet av denne samlingen.

 • Obligatorisk fremmøte

  Obligatorisk fremmøte

  Studiet har obligatoriske samlinger. Studiets egenart krever en aktiv og engasjert innsats. Det betyr at avtale må inngås i forkant med arbeidsgiver om permisjon i forbindelse med studiesamlinger og eksamen.

 • Pensum

  Pensum

  NHH vil bestille bokpakker som normalt sendes ut i forkant av studiestart/semester. I tillegg kommer pensumartikler som blir gjort elektronisk tilgjengelige.