Søk om opptak

Søknadsprosess for Design Thinking - Strategisk Design for Innovasjon.

For å søke opptak til studiet laster du opp følgende dokumentasjonen i søknadsweb (i pdf-format):

  • Oppdatert CV
  • Motivasjon for å søke studiet (maks 400 ord). Hvorfor er du interessert i studiet, og hvilke ferdigheter og erfaringer vil du ha med deg inn i gruppearbeidet?
  • Dokumentasjon på høyere utdanning: vitnemål.
  • Dokumentasjon på arbeidserfaring: attester eller annet som dokumenterer arbeidsforholdet (stilling og varighet). Dokumenter også nåværende arbeidsforhold.

Du har selv ansvar for å sende inn en komplett søknad. Vi behandler bare søknader som inneholder dokumentasjon.

Dokumentasjonskontroll av vitnemål og attester

For å sikre at ingen begynner å studere ved NHH på falsk grunnlag, tar vi stikkprøver av innsendte kopier av vitnemål og attester i forbindelse med opptaket. Dersom du plukkes ut til å være med i kontrollen, kontakter vi deg på epost. Forfalskning av dokumentasjon rammes av Straffelovens paragraf 221 og paragraf 361, og blir politianmeldt.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå

Har du spørsmål, ta kontakt