Corporate Branding & Communication

Corporate Branding & Communication

Effektiv og målrettet kommunikasjon er avgjørende i arbeidet med å bygge et sterkt omdømme og realisere forretningsstrategien.

Om studiet

Studiepoeng
15
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
6. mai-14. august 2024
Studiestart
Høst 2024

Magne Supphellen_vårkonferansen_700px.jpg

Virksomhetskommunikasjon handler til syvende og sist om å realisere virksomhetens strategi. Studiet gir deg kunnskap i strategisk kommunikasjon og trening i ta en aktiv rolle som strategisk rådgiver på kommunikasjon i egen virksomhet.

Nettverket til andre deltagere, som utvikler den samme kunnskapen, vil være en stor ressurs i etterkant av studiet.

Studiet skal gi deg

  • oppdatert forskningsbasert kunnskap om effektiv virksomhetskommunikasjon.
  • ferdigheter i rollen som strategiske rådgivere på kommunikasjon.
  • trening i å anvende kunnskapen på aktuelle utfordringer i egen virksomhet.
  • ferdigheter i å vurdere kommunikasjonseffekter

Målgruppe

Ledere og medarbeidere i kommunikasjonsavdelinger for større organisasjoner, samt kommunikasjonsansvarlige i SMBer som opererer i B2B-markeder (har bedriftskunder).

Studiet er tilrettelagt for deg som jobber i private, offentlige og ideelle virksomheter.

Om studiet

Studiepoeng
15
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
6. mai-14. august 2024
Studiestart
Høst 2024

Fagemner/moduler

Dette emnet kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

Verdt å vite

  • Studiested Oslo og Bergen
  • Pris kr. 58 000
  • Er dere flere fra samme bedrift som ønsker å gå på studiet? Ta kontakt for mer informasjon.

Kontakt oss