Norsk fintechløsning satte rekord

Samling for NHH Executives MBA in Technology and Innovation of Finance. Foto: Ove Sjøstrøm
TIL ASIA: Funnene og analysen til fintechstudentene fra NHHE blir utgangspunkt for en paneldiskusjon under Singapore Fintech Festival i desember. Bildet er fra en samling på Solstrand Hotel og Bad. Foto: Ove Sjøstrøm
Av Ove Sjøstrøm (Tekst og foto)

4. desember 2020 15:50

Norsk fintechløsning satte rekord

Et av bidragene til årets Singapore Fintech Festival i 2020 er en MBA fra årets kull på NHH Executives fintechprogram. Oppgaven handler om en solid norsk rekord.

Hvordan klarte myndighetene å stable på beina en kompensasjonsordning for norske bedrifter på rekordtid under koronakrisen?

Det var spørsmålet fire fintechstudenter ville besvare på NHH Executives MBA in Technology and Innovation of Finance i år.

– I utgangspunktet var det en umulig oppgave å stable på beina en kompensasjonsordning på tre uker. Det gikk mot alle odds, sier Atle Sivertsen, daglig leder for NCE Finance Innovation i Bergen.

Skatteetaten mente at de under normale omstendigheter ville brukt mellom 12 og 18 måneder på et slikt prosjekt.

– Her trengte man ikke å skape en burning platform for å drive innovasjon. Det sørget koronakrisen for, sier Sivertsen.

Høyaktuell MBA

Sammen med medstudentene Tom Staavi fra Finans Norge, Mona Bakken fra DNB og Jørgen Baardsen fra Miles, analyserte Sivertsen en høyaktuell og pågående fintech-utfordring.

Tom Staavi fra Finans Norge. Foto: Ove Sjøstrøm
LANGT FREMME I NORGE: – Det var både interessant og spennende å være vitne til at store og etablerte aktører fra offentlige og privat sektor klarte å stable på beina en så avansert fintech-løsning på rekordtid, sier Tom Staavi fra Finans Norge.

– Mange har nok litt stereotype forestillinger om fintech-folk som yngre hipstere i t-skjorter. Det er feil, sier Staavi før han slår fast:

– Det var både interessant og spennende å være vitne til at store og etablerte aktører fra offentlige og privat sektor klarte å stable på beina en så avansert fintech-løsning på rekordtid.

Tverrfaglighet

Kompensasjonsordningen for norske bedrifter ble opprettet etter nedstengningen av Norge i mars. Den ga støtte til virksomheter som tapte omsetning som følge av koronapandemien.

– Tom Staavi fra Finans Norge var døråpneren vår. Hans nettverk ga gruppen vår tilgang til å intervjue sentrale aktører som hadde vært med i arbeidet med kompensasjonsordningen, sier Sivertsen.

Styrken til gruppen handlet også om tverrfaglighet.

– Vi hadde ulike fagområder med oss i sekken, fra finans til teknologi og juss. En perfekt kombinasjon for å analysere prosessen frem mot en ferdig fintechløsning som kom norske bedrifter til gode.

– Hva fant dere ut?

– Flere spennende ting, men hovedkonklusjonene kan oppsummeres kort og greit. Store og tunge aktører klarer å snu seg rundt når det virkelig gjelder og raskt utvikle gode løsninger som treffer kundenes behov. En av grunnene til at Norge klarte dette på rekordtid, var at mange av grunnsteinene allerede var lagt. Vi har kommet langt i digitaliseringen av Norge, sier Sivertsen og slår fast:

– Skulle man startet fra scratch for å lage en så avansert digital tjeneste uten å ha noen av komponentene tilgjengelig, hadde dette aldri gått bra.

DNBs Mona Bakken skyter inn:

– Dessuten hadde flere av aktørene en betydelig endrings- og innovasjonskapasitet å trekke på. De hadde nylig erfaring med utvikling av andre korona-relaterte prosjekter, og hadde trent på agil arbeidsmetodikk og en etablert innovativ kultur. Dette var avgjørende for evnen til å sette rask fart i prosjektet.

– I tillegg bekrefter prosjektet verdien av tillit. Høy etablert tillit både internt i hver organisasjon, og ikke minst på tvers av de involverte aktørene. Det var avgjørende for at prosjektet kom raskt i mål, supplerer Jørgen Baardsen fra Miles.

Til Singapore

Funnene og analysen til fintechstudentene blir utgangspunkt for en paneldiskusjon under Singapore Fintech Festival i desember. Her skal blant annet finansminister Jan Tore Sanner delta.

– Dette er veldig artig, og viser både hvor aktuelt det godt teoretisk funderte fintechprogrammet til NHH Executive er, sier Sivertsen.

Det var NHH-professor Christine Meyer som veiledet gruppen. Hun tar med seg funnene i MBA-en inn i undervisningen på NHH.

– Meyer var med hele veien under oppgaveskrivingen, og vi hadde en veldig god dialog underveis. Hun var så fornøyd med oppgaven at hun spurte oss om tillatelse til å bruke den som en caseoppgave til egne studenter. Det sa vi selvfølgelig ja til, sier Bakken.

Oppgaven er utviklet til et undervisningscase skrevet av gruppen i samarbeid med Meyer i regi av forskningsprosjektet RaCE, og dette caset blir nå en del av NHHs casebank.

Nytt og bedre fundament

NHH Executives MBA in Technology and Innovation of Finance er et masterprogram på deltid over to år beregnet på dem som har vært ute i arbeidslivet noen år. Programmet er ment å gi praktiske verktøy for å løse utfordringer og se muligheter i den pågående fintech-revolusjonen norske virksomheter er en del av.

Atle Sivertsen, NCE Fintech Innovation. Foto: Ove Sjøstrøm
NY KUNNSKAP: – Jeg har endelig fått det faglige fundamentet jeg egentlig skulle hatt da jeg takket ja til denne jobben, sier Atle Sivertsen fra NCE Finance Innovation og understreker at etter- og videreutdanning bør være en prioritet hos alle virksomheter. Foto: Ove Sjøstrøm

– Dette studiet er så tett opp til virkeligheten som det går an å få det, sier Sivertsen og slår fast:

– Det var spesielt å skrive en masteroppgave om noe som var så aktuelt. Det gjorde at vi knapt nok hadde et kjedelig sekund i prosjektgruppen vår.

Det toårige studieløpet i fintech ble avsluttet før jul. Selv om Sivertsen tidligere er utdannet siviløkonom fra NHH, er det først nå han føler seg tilstrekkelig oppdatert faglig som leder for NCE Finance Innovation.

– Jeg har endelig fått det faglige fundamentet jeg egentlig skulle hatt da jeg takket ja til denne jobben, sier Sivertsen og understreker at etter- og videreutdanning bør være en prioritet hos alle virksomheter. Han tror det finnes mange ledere med en solid økonomiutdanning i bunn som føler at de kommer til kort når deres forretningsmodeller utfordres av Amazon, Google og andre teknologigiganter.

– Selv om studiet blant medlemmene i Finance Innovation kalles «fintech», så er jo dette først og fremst en MBA i innovasjon- og teknologiledelse. Kunnskapen kan brukes i alle bransjer, så dette kan jeg virkelig anbefale.

– Krever det mye innsats?

– Det er et tøft studium, som krever hardt arbeid å gjennomføre. Men arbeidet gjøres interessant og motiverende gjennom gruppearbeid, god veiledning og gode forelesere. Det tas også hensyn til at vi har en jobb ved siden av. Det viktigste er at man er motivert for å lære nye ting, for det gjør man enten man vil eller ikke på dette studiet, avslutter Sivertsen.

Executive MBA in Technology and Innovation of Finance