– MØST er utrolig matnyttig

Eva Margreta Lothe. Foto: Ove Sjøstrøm
Swecos regionleder Eva Margreta Lothe mener styrken til NHH Executive er at de tiltrekker seg et mangfold i studentmassen.
Av Ove Sjøstrøm (tekst og foto)

5. mai 2020 15:33

– MØST er utrolig matnyttig

Eva Margreta Lothe var i gang med en MBA i økonomisk styring og ledelse da hun ble tilbudt jobb som regionleder i Sweco. Det ble et lykketreff.

– Det er jo litt morsomt at jeg traff min fremtidige foreleser, Iver Bragelien, før jeg ble NHH-student, sier Eva Margreta Lothe og ler:

– Jeg representerte Sweco og ingeniørfagene da hovedbygget og tilhørende fasiliteter hos NHH skulle bygges om og rehabiliteres. Bragelien var brukerrepresentant for NHH. Da jeg møtte ham igjen, var jeg student og han forleser hos NHH Executive.

Nye utfordringer

Sweco er Europas ledende ingeniørselskap med 17000 medarbeidere og prosjekter i 70 land over hele verden. Selskapet har hovedkontor i Stockholm. I Norge omsatte Sweco for 2,6 milliarder kroner i 2018 og hadde 1670 ansatte.

– Jeg har ansvaret for 170 rådgivere og ingeniører i min region, som omfatter Trondheim og Molde. Vi jobber med alt fra bygninger og samferdselsprosjekter til energiproduksjonskonstruksjoner innen vannkraft, vindkraft og solkraft. Vi prosjekterer og gir råd, forklarer hun.

I 1995 var Lothe ferdig utdannet branningeniør. Hun begynte i Sweco i 2007 og stortrives i selskapet. Lothe bor i Bergen med familien og har siden 2018 pendlet til Swecos regionkontor i Trondheim.

– Jeg har alltid hatt sjefer som har trodd på evnene mine, og som har gitt meg nye og interessante oppgaver. Formell etterutdanning tok jeg først da ungene ble store. Da gikk jeg i gang med en MBA i økonomisk styring og ledelse på NHH.

– En utrolig boost

Og timingen kunne ikke vært bedre, skal vi tro Lothe. Mens hun var i gang med MBA-en fikk hun ansvar for endringsledelse i forbindelse med innføring av nytt økonomisystem i Sweco. Deretter fikk hun ny jobb og større ansvar i selskapet.

– Vi satte det nye økonomisystemet i drift 1. april 2018. Like etter fikk jeg stillingen som regionleder i Trondheim.

– Var studiet relevant for jobben din?

– MØST ble et lykketreff. Det som var så utrolig bra, var at jeg kunne ta problemstillinger vi hadde jobbet med på samlingene direkte inn i den nye jobben. Det ble en utrolig boost. På hver eneste samling var det et eller annet relevant jeg kunne teste ut i jobben min, sier hun og trekker frem kundelønnsomhetsoppgavene:

–  På neste jobbreise, lastet jeg ned modeller og funderte på hvordan vi kunne dra nytte av dette i selskapet. Mer konkret og matnyttig kunnskap får du ikke.

Mangfold

Lothe mener styrken til NHH Executive er at de tiltrekker seg et mangfold i studentmassen.

– Jeg husker godt et innlegg i sosiale medier etter vi publiserte et gruppebilde fra mitt kull. Kommentaren gikk på at vi var veldig like når det gjaldt sosial bakgrunn, sier Lothe og legger til engasjert:

– Men snakk om å skue hunden på hårene! Det er nettopp ulikheten i bransjer og bakgrunn hos medstudentene som gjør det ekstra interessant å ta en MBA hos NHH Executive. Det er utrolig hvor mye du lærer av noen du i utgangspunktet har lite til felles med.

– Er det et krevende studium?

– Det krever innsats over tid. I tillegg til fem faglige moduler man skal gjennom, er det også mange felles samlinger, de fleste i Asker. Det blir også arrangert utenlandsturer til kjente læresteder, sier Lothe som kommer med følgende råd:

– Vær først og fremst til stede på samlingene, og la telefonen ligge i vesken. Det er på samlingene du lærer aller mest, selv om det også må settes av litt tid til studiene mellom samlingene. Fordelen på NHH Executive er at fagene blir veldig levende siden vi kan ta lærdommen i bruk mens vi er på jobb.

Nettverk

Byggebransjen står midt i den pågående digitaliseringen av samfunnet og det grønne skiftet.  Det gjør også de andre bransjene som var representert på kullet til Lothe.

– Mange av de andre kursdeltakerne hadde egne og unike erfaringer med endringsprosesser som ble delt med medstudentene. Andres perspektiver og erfaringer har verdi selv om vi tilhører forskjellige bransjer. Kunnskapen som sitter i nettverket  du opparbeider deg gjennom å studere på NHH, er helt uvurderlig, avslutter Lothe.

Les mer om NHH Executives MBA i økonomisk styring og ledelse