Med blikk for brukervennlighet

Anita Reime. Foto: Ove Sjøstrøm
Anita Reime anbefaler alle som er opptatt av innovasjon om å vurdere Design Thinking. Hun roser NHH, HVL og UiB for et proft studieopplegg. Foto: Ove Sjøstrøm
Av Ove Sjøstrøm

30. mars 2020 14:45

Med blikk for brukervennlighet

Det handler om gode brukeropplevelser og innovative løsninger folk vil ha. Derfor valgte Anita Reime Design Thinking fra NHH Executive, HVL og UiB som videreutdanning.

Anita Reime (40) hadde lang fartstid som visuell designer fra reklamebransjen og designstudio før hun begynte hos konsulentselskapet Bouvet i fjor.

Hun jobber tett med bedrifter som har behov for design thinking, visuell design og å utvikle gode brukeropplevelser, såkalt UX-design.

– Mange av oppdragene handler om å utvikle nye digitale tjenester og produkter som svarer til brukernes forventninger, sier hun og slår fast:

– Det er i krysningspunktet mellom teknologi og design jeg trives aller best. Jeg er veldig opptatt av det visuelle, emosjonell design og bruk av farger både digitalt, i rom og på fysiske produkter og opplevelser.

Handler om å teste

Reime var ferdig utdannet i 2001, og jobbet lenge i reklamebransjen med pakningsdesign, visuelle identiteter og profiler. Akkurat nå handler det mer om tjenestedesign hvor kunden og brukeropplevelsen står i fokus. Samtidig har hun fokus på prosesser og systemer internt i selskapene som kan hindre eller fremme brukeropplevelsen.

– Å jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi, design og økonomi ble mer og mer interessant for meg, og derfor meldte jeg overgang til Bouvet. Spesielt nå som verden endres raskt og kravet til nye og innovative løsninger blir mer viktig for bedrifter som ønsker å være relevante fremover. Design Thinking-studiet ga meg en ekstra boost i jobben, sier Reime.

Design Thinking dyrker teamarbeid, nysgjerrighet og involvering av dem som skal ta i bruk produktene og tjenestene som utvikles.

 – Jeg jobber mye mer tverrfaglig nå enn før. Metodikken fra studiet samler design, teknologi og business i en felles verktøykasse for problemløsning, sier hun og utdyper:

– Det betyr at jeg nå er i stand til å finne nye kreative løsninger på komplekse utfordringer. Det kan dreie seg om alt fra utvikling av nye produkter og tjenester til design av nye forretningsmodeller.

– Veldig relevant

Reime fullførte Design Thinking i mai 2018. Programmet går over åtte måneder med studiepoeng på masternivå. Studiet er et samarbeid mellom Norges Handelshøyskole, Høgskolen på Vestlandet, Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen og Design Region Bergen.

 Anita Reime. Foto: Ove Sjøstrøm
– Det handler mye om å klare å stå i kundenes sko og kjenne på hva som er bra og mindre bra med tjenestene vi skal eller har utviklet. Det er helt essensielt å involvere dem i designprosessen, sier Anita Reime. Foto: Ove Sjøstrøm

– Det beste med Design Thinking er at metodikken handler om en dypere forståelse av kundenes behov. Det handler mye om prosesser der vi forbedrer og finner nye løsninger gjennom aktiv brukerinvolvering.

– Er studiet relevant for selskapene du jobber med?

– Ja, studiet er veldig relevant. I selskapene jeg tar oppdrag er de langt fremme når det gjelder å utvikle nye og brukervennlige digitale løsninger for kundene sine, sier hun og legger til:

– Jeg får også utfordret evnen min til empati i designprosessen. I denne sammenheng handler det mye om å klare å stå i kundenes sko og kjenne på hva som er bra og mindre bra med tjenestene vi skal eller har utviklet. Det er helt essensielt å involvere dem i designprosessen.

– Hvordan gjøres det i praksis?

– Vi snakker med brukerne våre gjennom dybdeintervjuer. Vi lager en testgruppe hvor vi samler deltakerne i et rom eller via videokonferanse, og utfører brukertester. I tillegg observerer vi dem når de bruker tjenestene. Den dimensjonen er veldig viktig.

– Legg til rette for videreutdanning

Reime anbefaler alle som er opptatt av innovasjon om å vurdere Design Thinking. Hun roser NHH, HVL og UiB for et proft studieopplegg.

– Det er faktisk mer «doing» enn «thinking». Det er selvfølgelig forelesninger og teori, men det meste går ut på å praktisk utforme prototyper, modeller og visuelle fremstillinger slik at det vi ønsker å finne løsninger på, blir forståelig. Det beste er at metodikken tar oss ut i den virkelige verden for å bruke folks erfaringer og høre på deres behov og forslag som kan bli til forbedringer.

Reime kommer med en oppfordring helt til slutt:

– Selv om vi må ta ansvar for egen læring når omgivelsene vi jobber i endres raskt, er det viktig at næringslivet og arbeidsgivere tar ansvar for å legge til rette for ansatte som ønsker kompetanseheving. Det vil definitivt lønne seg for bedriftene på lengre sikt.

Les mer om Design Thinking