En krise kan gi nye muligheter

Cristian Valdes Carter, sjef i CCB Subsea. Foto: Ove Sjøstrøm
– Studiet har gitt meg mer trygghet i ulike lederroller som jeg utøver. Man blir presset til å tenke nytt i kriser, og nytenkning krever analytiske evner og et teoretisk fundament. Det fikk jeg servert på et sølvfat hos NHH, sier Cristian Valdes Carter, sjef i CCB Subsea.
Av Ove Sjøstrøm (Tekst og foto)

5. juni 2020 14:44

En krise kan gi nye muligheter

Koronakrisen rammer bedriftene hardt på Vestlandet. Men krisen kan også bety nye muligheter for omstilling og innovasjon.

– A crisis is a terrible thing to waste, sa en av de dyktige foreleserne våre på Brytningstid. Og det er jeg helt enig i. En krise kan gi mange muligheter hvis du evner å gjøre de rette tingene, sier Cristian Valdes Carter, sjef i CCB Subsea ved forsyningsbasen CCB på Ågotnes utenfor Bergen.

Basen har olje- og gassindustrien som største kunde.

– Oljekrisen i 2014 ble en tøff utfordring for hele bransjen, men vi viste evne til omstilling. Dagens koronakrise og oljeprisfall er mye mer alvorlig, sier Carter og konstaterer:

– Likviditetssituasjonen for mange bedrifter er kritisk etter at samfunnet stengte ned i midten av mars.

En ny verktøykasse

Et par år etter oljekrisen i 2014 tok Carter videreutdanning hos NHH Executive. Brytningstid er et program på masternivå med omstilling, innovasjon og ledelse på pensum. Sparebanken Vest delfinansierer programmet gjennom «Samfunnsnyttige midler».

– Studiet har gitt meg mer trygghet i ulike lederroller som jeg utøver. Man blir presset til å tenke nytt i kriser, og nytenkning krever analytiske evner og et teoretisk fundament. Det fikk jeg servert på et sølvfat hos NHH.

– Hvordan var studiet lagt opp?

– Studiet var godt gjennomført og organisert av NHH. Vi hadde veldig mange produktive samlinger som gikk over tre dager. På samlingene var det forelesinger, gruppearbeid og nettverksbygging som stod i fokus, sier han og slår fast:

– Det er en veldig god måte å lære på. Det blir ikke bare teori, men et praktisk verktøy man kan ta med inn i egen arbeidshverdag.

– Har du noen eksempler på det siste?

– Jeg fikk utrolig god nytte av temaet som omhandlet ekspansjon. Kunnskapen brukte jeg aktivt i forbindelse med en etablering i utlandet. Det ble også lagt opp til en konkurranse mellom gruppene på kullet, og jeg la ned mye arbeid i dette. Det endte opp med at vår gruppe vant. Det ga meg en god mestringsfølelse.

Les mer om Brytningstid

Tillit og innovasjon

Det ble også en studietur til USA. Her besøkte studentene universitetene Berkeley og Stanford, og de dro til Silicon Valley.

– Her ble det veldig tydelig for oss at tillit og deling er en forutsetning for innovasjon. Det er viktig at vi tilrettelegger for kommunikasjon på kryss og tvers, og deler ressurser, informasjon og kompetanse for å skape noe nytt. Jeg forsøker å overføre dette til selskapene våre, sier han og legger til:

– Jeg tror denne krisen vil gi mange nye samarbeidskonstellasjoner på tvers av bransjer. Vi så det etter krisen i 2014 hvor blant annet samarbeidet mellom havbruk og subsea skapte nye muligheter og arbeidsplasser.

– Har du tips til nye studenter på Brytningstid?

– Studiet kan jeg virkelig anbefale til alle som opplever endring og har ledelse som jobb. Men du må lese pensum og sette av tid til studiet. Det er krevende, og du må bidra under samlingene for å få faglig utbytte.

Kriseledelse

For Carter har det handlet mye om kriseledelse de siste månedene etter at koronaen stengte samfunnet.

– Vi har hatt permitteringer, men vi begynner å ta folk inn igjen. Prosjektaktivitet hjelper veldig på for å holde hjulene i gang, sier han og legger til:

– Kriseledelse handler om å holde hodet kaldt, ha fokus og å gjennomføre, selv om noen avgjørelser er tunge å ta. Men vi bør ikke gå for lenge med lav oljepris og likviditetsskvis. Det viktigste nå er å få opp aktivitetsnivået i bedriftene.

CCB. Foto: Morten Wanvik
Fallende oljepriser og nedstengingen av samfunnet har gitt en dobbel nedtur for bedriftene på Vestlandet. Bildet er fra CCB. Foto: Morten Wanvik

Ut av krisen

Fallende oljepriser og nedstengingen av samfunnet har gitt en dobbel nedtur for bedriftene på Vestlandet.

– Det gjør jo at man ikke har arbeid til folk og penger til innovasjon. Det skjer mye bra på såkornsnivå, men det er først og fremst i bedriftene det utføres innovasjon og kommersialisering av nye produkter, sier han og advarer:

– Det er en reell fare for at vi mister det momentet vi har bygget opp gjennom omstilling. Det er viktig at næringslivet og politiske myndigheter har en felles forståelse av de grunnleggende utfordringene og mekanismene, og jobber sammen. Fallet vi opplever nå er uten sidestykke.

Carter etterlyser flere og større grønne omstillingspakker i månedene og årene som kommer.

– Jeg tenker spesielt på det som er bygget opp i omstillingen til grønn energi, som for eksempel hydrogen. Også fangst og lagring av karbon, som vi er tung inne i her på CCB, kan bli satt tilbake med mange år uten nødvendig tilrettelegging fra det politiske miljøet, sier Carter.

Flere alumnihistorier fra NHH Executive