Det er brytningstid på Dokken

Laura Ve. Foto: Ove Sjøstrøm
– Foreleserne var bra, men jeg må også trekke frem alle de andre deltakerne på Brytningstid. Gjennom gruppeoppgaver og diskusjoner lærte vi utrolig mye av hverandre, sier Laura Ve. Foto: Ove Sjøstrøm
Av Ove Sjøstrøm (Tekst og foto)

5. juni 2020 15:12

Det er brytningstid på Dokken

Hvordan skape rom for mennesker og verdiskapning i en helt ny bydel i Bergen? Det skal arkitekt og byplanlegger Laura Ve finne ut av.

Arkitekt Laura Ve var student på det første kullet som gjennomførte Brytningstid hos NHH Executive i 2017.

– Jeg må si at jeg er litt misunnelig på de som går i gang med programmet nå. Jeg skulle faktisk ønske jeg kunne ta det om igjen. Studiet ga meg veldig mange nyttige verktøy, sier Ve og smiler.

En ny bydel

Ve har fått ansvaret for utviklingen av Dokken og Jekteviken i regi av Bergen kommune, en utbygging som blir kalt århundrets mulighet for Bergen. 

– Hvorfor er dette en unik mulighet for byen?

– Vi begynner med blanke ark og planlegger en helt ny bydel. Selv om det er en del føringer og utfordringer med dette området, har vi en unik mulighet til å skape noe helt nytt i Bergen.

– Har du den mest spennende jobben i byen akkurat nå?

– Kanskje det. Byutvikling handler i aller høyeste grad om brytningstid, omstilling og verdiskapning, sier hun og utdyper:

– Hvilke behov og ønsker til tilværelsen har innbyggerne i byen om 20 år? Det er det som gjør dette så spennende når vi planlegger de fysiske rammene og innholdet i bydelen.

Endring og innovasjon

Brytningstid ved NHH Executive er et kompetansegivende studium på masternivå. Sparebanken Vest delfinansierer programmet gjennom «Samfunnsnyttige midler». Hovedmålet med programmet er å inspirere deltakerne til verdiskapning og innovasjon på Vestlandet og gi studentene ulike endringsverktøy.

– Hvorfor valgte du å gjennomføre Brytningstid?

– Jeg var veldig interessert i innovasjon og omstilling. I 2017 var jeg plansjef i Osterøy kommune og en del av rådmannens strategiske team. Det jobbes mye på tvers i en liten kommune, og jeg var innom alt fra helse, oppvekst, tekniske tjenester, risiko og sårbarhet, stedsutvikling, samfunnsplanlegging og selvfølgelig arealplanlegging, forklarer hun.

Midt i studiet på NHH, byttet hun jobb fra en liten til en stor kommune, fra Osterøy til Bergen.

– Det var da studiet ble utrolig relevant. Plutselig befant jeg meg i annen kultur for å drive endring. Mye av omstillingskompetansen vi får på studiet handler nettopp om hvordan vi håndterer endring, sier Ve.

Gjennom Brytningstid ble hun bevisst på en del forklaringsmodeller og sammenhenger som hun forsto rent intuitivt, men hvor begrepsapparatet hennes manglet.

– Brytningstid bidro nettopp med å sette denne kompetansen i system og tilføre begrepsapparat og økt forståelse av hvordan mennesker, verdier og drivkrefter påvirker for eksempel kultur for samarbeid, omstilling og innovasjon.

Les mer om Brytningstid

En ny bydel

Akkurat nå er det utviklingen av Dokken og Jekteviken som opptar tiden til Ve. Det siste året har det blitt lansert mange ideer og planer om hvordan den nye bydelen kan bli.

– Aktiv og attraktiv, er et mantra i Bergen kommune. Det kommer mange spennende diskusjoner fremover. Hva er mulighetsrommet i denne bydelen, og hvordan tar vi Dokken inn i det grønne skiftet? Akkurat nå diskuterer vi hovedstrukturene og arealbruken i området, sier hun og utdyper:

– Mange er opptatt av hvordan Dokken kan styrke regionen som kraftsenter i det grønne skiftet. Havneæringene står sentralt i dette og Havbyen Bergen er blitt et innarbeidet begrep. Dokken gir muligheter for å samle havforskning og havnæringer i en innovativ hub. For å skape en aktiv og attraktiv bydel trenger vi gode byrom, gater og andre arenaer for å møtes, og vi trenger et mangfold i tilbud og arbeidsplasser.

– Arkitektur og byform setter de fysiske rammene for bysamfunnet og skaper arenaene som legger til rette for, eller begrenser, spennende møter og samhandling som igjen kan generere nye muligheter og økt verdiskaping.

Men selv om Dokken er et stort og sentrumsnært areal, vil vi ikke vi se en ny bydel om et år eller to, ifølge Ve.

– Området har en del føringer vi må ta hensyn til. Det er en godshavn som må flyttes, og det er en lang utviklingshorisont for området. Utfordringen er å koble bysamfunn og bærekraft på en god måte. Spørsmålet er hvordan vi kan skape nye markeder og verdier og ivareta en reelt bærekraftig byutvikling.

Nytt nettverk

Brytningstid legger aktivt opp til læring mellom ulike bransjer. Studentene Ve gikk sammen i 2017,  kom fra mange ulike virksomheter, både offentlige og private.

– Foreleserne var bra, men jeg må også trekke frem alle de andre deltakerne på studiet, sier hun.

– Gjennom gruppeoppgaver og diskusjoner lærte vi utrolig mye av hverandre. Vi måtte blant annet gjøre en analyse av egen virksomhet. Jeg har fått et nytt nettverk og definitivt fått nye perspektiver på min egen jobb, sier hun.

– Vil du anbefale studiet til andre?

– Absolutt. Som jeg sa tidligere, jeg er veldig misunnelig på de som skal i gang med neste kull. Faget er veldig oppdatert, og det er sikkert kommet til mye ny kunnskap om endring og omstilling siden jeg tok programmet.

En krise kan gi nye muligheter

Koronakrisen rammer bedriftene hardt på Vestlandet. Men krisen kan også bety nye muligheter for omstilling og innovasjon.