– Styreprogrammet har gitt meg et løft

Hilde Lekven, konsernsjef i OTIGA Group.  Foto: Anita Vedå
– Det som er så bra med dette programmet er at vi diskuterer reelle caser tatt fra den virkelige verden, sier Hilde Lekven, konsernsjef i OTIGA Group. Foto: Anita Vedå
Av Ove Sjøstrøm

25. oktober 2019 09:33

– Styreprogrammet har gitt meg et løft

Konsernsjef Hilde Lekven i OTIGA Group skulle ønske hun hadde Styreprogrammet i bagasjen da hun fikk sitt første styreverv.

– Alle med interesse for styrearbeid burde tatt dette programmet tidlig i karrieren, sier konsernsjefen i OTIGA Group, Hilde Lekven.

Praten går lett rundt kaffeautomaten i en av pausene under den tredje av fire samlinger i Oslo i regi av Styreprogrammet til NHH.

– Det som er så bra med dette programmet, er at vi diskuterer reelle caser tatt fra den virkelige verden. Og når de virkelige aktørene dukker opp og forteller om hvordan de løste de samme problemstillingene vi har brukt som øvelse, blir det utrolig lærerikt, sier konsernsjefen og slår fast:

– Her får vi faglig påfyll, ny kunnskap og nye perspektiver på vår egen rolle som styreledere og styremedlemmer.

Internasjonal erfaring

Lekven er bare én av deltakerne på årets styreprogram som har lang fartstid fra næringslivet. I tillegg til konsernsjefjobben har hun styreverv i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Lekven opplever ulike forventninger til styrerollen fra land til land.

Deltakere og undervisere på Styreprogrammet.
Deltakere og undervisere på Styreprogrammet.

– Det er forskjell på hva en administrasjon venter av et styre i Norge enn i for eksempel Sverige. Svenskene forventer en sterkere involvering i beslutningsprosessene enn hva vi er vant med, sier hun.

NHH bruker eksperter på styrearbeid fra blant annet Sverige under samlingene.

­– Det har vært fint å ha den svenske NHH-professoren Karin S. Thorburn som faglig inspirasjon. Det samme gjelder styrelederen i Tomra, Jan Olof Svensson. Det har vært gode og svært lærerike diskusjoner med dem om kulturforskjeller i styrearbeid fra land til land.

Helge Lund, som ledet Equinor da selskapet het Statoil, bidrar også med sine erfaringer under Styreprogrammet sammen med en rekke andre kjente norske og nordiske næringslivledere.

– Jeg tror neppe du finner en bedre kilde til kunnskap om styrearbeid enn gjennom lærekreftene NHH har samlet i dette programmet, sier Lekven.

Les mer om styreprogrammet

Casebasert

Styreprogrammet bruker Harvard Business Schools undervisningsmetodikk med caser og deltakere som spiller en aktiv rolle i undervisningen.

– Programmet er veldig intenst og krever at vi kommer forberedt. Vi får skriftlige casebeskrivelser utdelt en stund i forveien. Da er vi forberedt og kan gå i gang med  å diskutere oss frem til mulige løsninger.

Lekven trekker også frem den unike kompetansen som de forskjellige deltakerne tar med seg på samlingene.

NHHE Styreprogrammet, gruppearbeid. Foto: Ove Sjøstrøm
NYTT NETTVERK: Styreprogrammet gir både ny kunnskap om styrearbeid og et nytt nettverk for deltakerne.

– Underveis i gruppearbeidet jobber jeg sammen med mange andre dyktige mennesker med tung kompetanse fra næringslivet. De er gode sparringpartnere, og erfaringsutvekslingen er uvurderlig. Mange kommer opp med egne eksempler og spør hva vi andre tenker om det. Dette er en veldig god måte å lære på, slår hun fast.

Å være bevisst egen og andres kompetanse er svært viktig når mange bransjer opplever hurtige endringer og nye forretningsmodeller, ifølge Lekven.

– Uansett hvilken bransje man tilhører, så står man i dag i en kontinuerlig endringsprosess.  Derfor har vi ganske like utfordringer. De fleste bransjer utsettes for disrupsjon og styrene må besitte flere  typer kompetanse enn hva som var tilfelle for bare få år siden.

Strategikompetanse

Styreprogrammet har hentet inn noen Nordens ledende eksperter, både fra akademia og fra selskapsledelse, som bidragsytere. Deltakerne i programmet må ta stilling til strategiske og dilemmabaserte problemstillinger.

NHHE Styreprogrammet gruppearbeid.
ERFARING: Kunnskap fra ulike bransjer blir utvekslet under Styreprogrammet til NHH. Her er noen deltakerne samlet i Oslo under en av samlingene i 2019.

– Styret har et ansvar for foretakets strategi og for å gjøre de nødvendige endringene som trengs. Da må vi også ha god og bred strategikompetanse inn i styrene, sier Inger G. Stensaker, programansvarlig og professor på Institutt for strategi og ledelse på NHH.

Hun legger til:

– Mange tenker at du skal kunne mye om tall og det rent økonomiske. Det må selvfølgelig være på plass, men i dag forventes det at styret har en aktiv rolle både med å utforme og utfordre strategi.

Nytt nettverk

Styreprogrammet til NHH er også en ypperlig arena til å bygge nettverk. Lekven nøler ikke med å anbefale Styreprogrammet.

– Styreprogrammet har gitt meg et løft på flere måter. Spesielt nyttig er det at jeg nå har flere dyktige diskusjonspartnere jeg vil opprettholde kontakten med, også etter at siste samling er unnagjort.

Flere alumnihistorier fra NHH Executive