Med Styreprogrammet på laget

Stian Skrefsrud, administrerende direktør i Bertel O. Steen Holdning. Foto: Anita Vedå
– Casene blir utrolig levende når vi får høre historiene til styremedlemmene som faktisk var med på å ta ulike strategivalg for selskapene, sier Stian Skrefsrud, administrerende direktør i Bertel O. Steen Holdning. Foto: Anita Vedå
Av Ove Sjøstrøm

25. oktober 2019 08:50

Med Styreprogrammet på laget

Hvordan forholder du deg til en verden i rask endring som styremedlem? Det meste handler om å velge riktig strategi.

Stian Skrefsrud er administrerende direktør i Bertel O. Steen Holdning. Han har også en rekke styreverv i resten av Bertel O. Steen-sfæren.

– Jeg sitter først og fremst i styrene til våre egne virksomheter som har en ganske bred portefølje. Satt på spissen driver selskapene med alt fra sandkasse til ubåt, sier Skrefsrud og oppsummerer:

– Person- og nyttekjøretøy, barnesko, landbruksutstyr, marin motorteknologi, militært forsvarsmateriell og sikkerhets- og logistikkutsyr.

Les mer om Styreprogrammet

– Hvorfor deltar du på Styreprogrammet til NHH?

– I styrerommene tar vi avgjørelser som har stor betydning for virksomhetene. For meg er det viktig å ha en ydmyk holdning til oppgavene, og hele tiden tilegne meg ny kunnskap, sier han og slår fast:

– Relevant kunnskap er spesielt viktig i en tid med digitalisering og hurtige endringer i virksomhetenes omgivelser.

Tunge profiler

Styreprogrammet til NHH har fire samlinger over to dager i Oslo. Programmet har knyttet til seg lærekrefter fra NHH og eksterne bidragsytere fra næringslivet. Blant annet bidrar Helge Lund, som var sjef i Equinor da selskapet het Statoil, med sine erfaringer sammen med en rekke andre næringslivsprofiler fra hele Norden.

Undervisningsopplegget er casebasert og krever at deltakerne spiller en aktiv rolle i undervisningen. Mange av casene er hentet fra den virkelig verden.

– Gruppearbeidet blir utrolig levende når vi får høre historiene til styremedlemmene som faktisk var med på å ta ulike strategivalg for selskapene, sier Skrefsrud og legger til:

– Det er spesielt interessant å høre historiene om hva som gikk galt, og hvordan styremedlemmene vurderte det som skjedde. Hvilke valg tok man på hvilke tidspunkter?

Må ha strategikompetanse

Professor Inger G. Stensaker fra NHH, Stian Skrefsrud, adm. dir.  i Bertel O. Steen Holding, Hilde Lekven, konsernsjef i OTIGA Group og  Carl Christian Christensen fra NHH Executive. Foto: Anita Vedå
PÅ SAMLING I OSLO: Professor Inger G. Stensaker fra NHH, Stian Skrefsrud, adm. dir. i Bertel O. Steen Holding, Hilde Lekven, konsernsjef i OTIGA Group og Carl Christian Christensen fra NHH Executive. Foto: Anita Vedå

Professor Inger G. Stensaker på Institutt for strategi og ledelse på NHH og Carl Christian Christensen fra NHH Executive, har utviklet og står for gjennomføringen av Styreprogrammet.

– Vi ønsker at deltakerne skal få en grundig innføring i god strategitenkning. Dagens styrer må ha en aktiv rolle både med å utfordre strategi, men også med å utforme strategi, sier Stensaker.

Deltakerne må ta stilling til strategiske og dilemmabaserte problemstillinger. Øvelsene er lagt opp for å skape økt og bedre bevissthet rundt styrerollen.

– Vi ser ofte at styrene er mer opptatt av å ha en kontrollfunksjon, mer enn å være en støttefunksjon for administrasjonen. Vi hjelper styremedlemmene til å ta en mer aktiv og viktigere rolle som ressurs  i strategiutviklingen av selskapene, forklarer Christensen.

For Skrefsrud og Bertel O. Steen Holding er det viktig med god styrekompetanse i alle selskapene de eier.

– Styret spiller en sentral rolle i de virkelig komplekse og krevende diskusjonene som må til for å utvikle et selskap videre, sier Skrefsrud, som understreker at et godt styre engasjerer seg på en god måte når selskapet trenger det som mest. Det gjelder både i medgang og motgang.

­– I medgang er styret en positivt utålmodighet for å gjøre selskapet enda bedre. Samtidig må man i motgang trygge at man har det rette laget og prioritere tingene som vil løfte selskapet mest.

– Og man bør ikke sove i medgang?

– Det er potensielt veldig farlig. Medgang er ferskvare i mange sammenhenger. Endringer kommer raskere og raskere og det alltid noen bak deg som jager og ønsker å gå forbi deg.

Nye sparringpartnere

Styreprogrammet gir ikke bare ny kunnskap, men også et nytt nettverk. Det siste er noe Skrefsrud ser på som en veldig god bonus ved siden av det faglige.

– Jeg kommer nok til å holde kontakten med resten av deltakerne også etter siste samling, sier han, og slår fast:

– Dette nettverket har en unik kompetanse som er opparbeidet gjennom mange år i næringslivet og gjennom styrearbeid. Her har jeg fått mange gode fremtidige sparringspartnere.

– Vil du anbefale Styreprogrammet til andre?

– Ja, fordi jeg definitivt har blitt et bedre styremedlem. Her blir jeg utfordret hele tiden både på min egen rolle og min egen kunnskap, sier Skrefsrud og avslutter:

– NHH har skapt en glimrende arena for læring gjennom dette programmet.  

Les flere alumnihistorier fra NHH Executive