Et intenst, inspirerende og lærerikt kurs

10. mai 2019 12:19

Et intenst, inspirerende og lærerikt kurs

Verdsettelsesstudiet er et intenst, inspirerende og lærerikt kurs, sier analysesjef Morten Jensen i DNB Markets.

Morten Jensen_150px.jpgMorten Jensen tok  Verdsettelse i 2016.

"Verdsettelsesstudiet er et intenst, inspirerende og lærerikt kurs. Det omfatter en grundig gjennomgang av både de sentrale modellene innen verdsettelse og relatert forståelse av finansregnskapet som verktøy," sier Jensen.

"Studiet er lagt opp til mye kritisk diskusjon både i forelesningene og i gruppearbeidet med casene. Dette gjør at teorien kommer i en god og praktisk sammenheng, og dette er ikke minst viktig i arbeidet med fagoppgaven."

"Kurset er krevende, men solide lærerkrefter, fokusert pensum og en inspirerende gjeng gjør at jeg anbefaler det for alle med ambisjon om en dypere forståelse av verdsettelsesutfordringene."

Les mer om Verdsettelse hos NHH Executive