– Brytningstid inspirerer til nyskaping

Klare til dyst: Prosjektleder Roy Tore Jensen i NCE Media og daglig leder Anne Oline Gullaksen i Travelnet Fjordane Reisebyrå er i gang med å oppdatere verktøykassen for innovasjonstenkning og omstillingsarbeid.
KLARE TIL DYST: Prosjektleder Roy Tore Jensen i NCE Media og daglig leder Anne Oline Gullaksen i Travelnet Fjordane Reisebyrå er i gang med å oppdatere verktøykassen for innovasjonstenkning og omstillingsarbeid.
Av Ove Sjøstrøm

22. november 2019 10:32

– Brytningstid inspirerer til nyskaping

– Det nytter ikke lenger å tenke fem år fremover i tid. Endringene skjer nå, sier Anne O. Gullaksen. Derfor må alle ha en oppdatert verktøykasse. Programmet «Brytningstid» er i gang på NHH for tredje gang.

– Dette har jeg virkelig sett frem til. Jeg har allerede rukket å bli litt bedre kjent med noen av de andre deltakerne, sier daglig leder Anne Oline Gullaksen i Travelnet Fjordane Reisebyrå AS.

Rektor Øystein Thøgersen.
VESTLANDET: Sammen med SparebankenVest vil NHH-rektor Øystein Thøgersen gi vestlendingene mer innovasjonskompetanse. Her ønsker han deltakerne velkommen til årets program.

Denne høsten startet Brytningstid ved NHH Executive opp med nytt kull. Dette er tredje runde med Brytningstid, et kompetansegivende studium på masternivå. Sparebanken Vest delfinansierer programmet gjennom «Samfunnsnyttige midler».

– Brytningstid går rett til kjernen i utfordringene ledere i privat og offentlig virksomhet møter på Vestlandet i våre dager: Evnen til omstilling og innovasjon, sier forretningsutvikler ved NHHE, Kristin Stave.

I dag opplever alle bransjer en eller annen form for disrupsjon og krav til nye forretningsmodeller. Selv trekker Gullaksen frem vår tids store sak, det grønne skiftet.

– Å koble det grønne skiftet til innovasjon er helt avgjørende for å lykkes med omstillingen vi går gjennom, slår Gullaksen fast.

Fyller verktøykassen

Fra sin base i Førde i Sogn og Fjordane, kan hun konstatere at reiselivsbransjen er i kraftig endring.

Digitaliseringen har ført til endrede forbrukermønstre, og reiselivet har fått et mer kresent publikum som ser etter grønne reiselivsaktører og skreddersydde opplevelser.

– Det nytter ikke lenger å tenke fem år fremover i tid. Endringene skjer nå. Det er derfor det er så viktig å fylle verktøykassen fortløpende, sier Gullaksen.

Brytningstid

Vestlandet er inne i en brytningstid med store omstillingsbehov- og muligheter. Gjennom dette studiet får du kunnskap og verktøy slik at du kan være en visjonær og skapende kraft i prosessen med å tilføre vestlandsregionen både omstilling og innovasjon.

Omstilling og ledelse

Dette er tredje gang masterprogrammet «Brytningstid» gjennomføres i regi av NHH Executive. Programmet har åtte samlinger over tre semestre og er organisert rundt arbeidsgrupper med praktiske case, deltakerpresentasjoner, bedriftsbesøk, workshops og en tur til utlandet.

Bilde av deltagere og forelesere fra første samling.
FØRSTE SAMLING: Dette er tredje gang masterprogrammet «Brytningstid» gjennomføres i regi av NHH Executive.

– Dette er et program på masternivå i omstilling og ledelse. Blant annet blir deltakerne presentert for relevant og oppdatert forskning, noe vi håper vil hjelpe virksomheter og ledere på Vestlandet til å drive et praktisk og nyttig utviklings- og omstillingsarbeid, sier Tore Hillestad, programdirektør hos NHH Executive.

Med Sparebanken Vest på laget

Programmet er støttet med samfunnsnyttige midler fra Sparebanken Vest. Banken dekker 80 prosent av deltakeravgiften. Det er en støtte NHH-rektor og makroøkonom Øystein Thøgersen setter pris på:

– Sammen med konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth og hans team i Sparebanken Vest, ønsker vi å tilføre Vestlandet omstillings- og innovasjonskompetanse, sier NHH-rektoren og slår fast:

– Vi støtter og inspirerer til nyskaping og vekst i hele regionen. Det er en oppgave vi synes er svært givende å bruke tid og våre lærekrefter på.

Den neste oljen

Bilde av deltager på programmet Brytningstid. Carl Erik Leitao, Organisasjonsutvikler, Oljedirektoratet.
NYE PERSPEKTIVER: – Det er utrolig interessant å få innblikk i hvordan andre bransjer tenker rundt de raske endringene vi opplever med digitalisering og nye forretningsmodeller, sier organisasjonsutvikler Carl Erik Leitao i Oljedirektoratet.

Blant den entusiastiske gjengen som er samlet i Kristian Gerhard Jebsen-senteret på høyskolen, finner vi også organisasjonsutvikler Carl Erik Leitao fra Oljedirektoratet i Stavanger.

Leitao har en master i organisasjonspsykologi, og han har blant annet jobbet med å omstille Oljedirektoratet til en organisasjon med en flat og lagbasert organisasjonsstruktur.

Nå jobber han med «Sokkelbiblioteket 2026».

– Data er den nye oljen. Nå jobber vi med å gjøre våre data tilgjengelige i skyen. I tillegg jobbes det med gode brukergrensesnitt og nye måter på sammenstille data på. Dette studiet er nyttig for hvordan jeg tenker rundt disse prosessene, sier Leitao.

– Hva synes du om opplegget så langt?

– Bare et par dager inn i første samling, kan jeg trygt si at NHH leverer på et høyt nivå med gode forelesere. Det er også utrolig interessant å få innblikk i hvordan andre bransjer tenker rundt de raske endringene vi opplever med digitalisering og nye forretningsmodeller.

Les flere alumnihistorier fra NHH Executive