Mastergrad i Merkeledelse og nye forretningsmodeller

Anette Kittelsaa, JanTore Iversen, Katrine Wikborg og Svein Erik Husby.
Fagene er veldig relevante. Dessuten er opplegget fra NHH fleksibelt og studiet lar seg kombinere med full jobb, sier Katrine Wikborg
Av Ove Sjøstrøm

20. mars 2018 10:11

Mastergrad i Merkeledelse og nye forretningsmodeller

Fire kolleger fra samme bedrift er i full sving med en mastergrad i merkeledelse og nye forretningsmodeller ved NHH Executive. Studiet tar de ved siden av full jobb.

- Det er utrolig nyttig å sparre med andre under studiet. Ikke minst er det spennende å løfte teorier ut i praksis med kolleger. Vi får satt det vi lærer inn i vår konsernvirkelighet veldig raskt, sier Anette Kittelsaa, Vice President of Product and Brand Management hos Flokk.

Sammen med tre kolleger, tar Kittelsaa Modul 2, Innovasjon og nye forretningsmodeller. Studiet startet høsten 2017 og avsluttes i januar 2019. Studiet er utviklet i samarbeid med næringsklyngen Norwegian Rooms og er støttet av Innovasjon Norge.

KOMBINERES MED JOBB

Flokk er et internasjonalt selskap med norsk og skandinavisk opprinnelse som designer og produserer kontorstoler, kantine- og konferansemøbler. Etter en rekke oppkjøp, det siste i Polen, er omsetning på rundt tre milliarder kroner.

- Vi vokser raskt, og vi er blitt en ledende aktør både i Norge, Skandinavia og Europa, forteller Kittelsaas kollega, Svein Erik Husby. Med på laget i Bergen er også Flokks Jan Tore Iversen og Katrine Wikborg.

- Fagene er veldig relevante. Dessuten er opplegget fra NHH fleksibelt og studiet lar seg kombinere med full jobb, sier Wikborg i den kjølige vintersolen utenfor NHH-bygget.

TRENGER NY KUNNSKAP

Der er en stund siden de fire kollegene satt på skolebenken sist. Motivasjonen for å studere på ny, handler blant annet om en verden i rask endring.

- Læring gjennom livet blir stadig viktigere, slår Iversen fast, mens kollega Husby peker på at ny kunnskap er helt nødvendig for å henge med i svingene.

- Hva konkret har skjedd i din bransje de siste årene?

- Digitaliseringen gjør hele verdikjeden mer effektiv. Kommunikasjon ut til kundene og markedsføring er blitt enklere, men også mer komplisert, sier Husby og fortsetter:

- Digitalisering og nye forretningsmodeller vil kunne åpne for nye allianser og samarbeid med andre industrier og utviklingsmiljøer utenfor egen bransje.

TESTER SAMARBEIDSEVNENE

De fire kollegene ser bare fordeler med å jobbe sammen i en gruppe mens de studerer.

- For oss fire fungerer gruppearbeidet veldig bra. Det løfter kvaliteten på besvarelsene og oppgavene våre. Det handler også om evnen til å samarbeide, noe som også er viktig kvalitet i næringslivet, sier Iversen.

Også Kittelsaa priser kollegenes gode samarbeidsevner.

- Det er noe med å våge å tenke de større tankene sammen. Det er jo store temaer vi er innom. Innovasjon, forretningsutvikling og nye forretningsideer krever ganske mye av oss.

EFFEKTIVT GRUPPEARBEID

Kittelsaa anbefaler gruppearbeid til andre som vurderer NHH Executive-studiet:

- At vi er flere hoder som drøfter ulike scenarioer er en fordel. Det gir en helt annen læringskurve enn om vi hadde sittet hver for oss.

Studiene stopper ikke når turen går over fjellet til Oslo etter endt sesjon i Bergen. Studieopplegget blir også en del av jobbhverdagen.

- Siden vi jobber sammen, er det lett å avtale tid til å prate om fag. Vi relaterer oppgavene fra NHH til reelle arbeidsoppgaver vi har hos Flokk, og utfører praktisk gruppearbeid mens vi er på jobb, sier Husby.

- Hvordan er studiet lagt opp?

- Vi har flere samlinger på NHH i løpet av skoleåret. Underveis leverer vi prosjektbesvarelser med bidrag fra alle i gruppen. På slutten av studiet er det også individuelle eksamensbesvarelser, forklarer Husby.

- Hva synes du om NHH?

- Norges Handelshøyskole er kjent for å ha god kvalitet på undervisningen. Jeg var ikke i tvil om å takke ja da jeg fikk tilbudet. Det gjør meg bedre rustet til å møte framtidige utfordringer i vår bransje.