- Lærerrikt og inspirerende

14. mai 2018 15:23

- Lærerrikt og inspirerende

En tidligere NHH Executive-students erfaring etter å ha tatt MBA i finans.

 

Teodor Sveen-Nilsen
Teodor Sveen-Nilsen

 "Jeg har tatt både AFA-studiet, Corporate Finance og verdsettelse. Et fellestrekk ved alle studiene er at det er lærerikt å treffe andre, og det er inspirerende å være på forelesninger med de beste fagkraftene i landet"

Teodor Sveen-Nilsen, Swedbank