– Har gitt hele selskapet et løft

Arne Norrud, Uniconsult. Foto: Ove Sjøstrøm
Med ledelse, økonomi og prosjektledelse innen IKT som fagområder, valgte Uniconsult å bruke NHH som kompetansepartner for etterutdanning av sine ansatte. – Det er en rød tråd gjennom kompetansehevingen vår. Samarbeidet med NHH har gitt hele selskapet et løft, sier Arne Norrud. Foto: Ove Sjøstrøm
Av Ove Sjøstrøm (Tekst og foto)

24. september 2018 11:14

– Har gitt hele selskapet et løft

Gjennom bedriftsinterne programmer skreddersyr NHH Executive etterutdanning for alle ansatte i Uniconsult. Det har gitt resultater.

– Vi bruker dette helt bevisst i rekrutteringen av nye medarbeidere. De fleste ønsker seg faglige oppdateringer og utfordringer gjennom yrkeskarrieren. I tillegg setter kundene selvfølgelig pris på at vi følger med i timen, sier Arne Norrud, daglig leder hos Uniconsult i Oslo.

 Han legger til:

– Det er jo i bunn og grunn CV-ene våre vi selger. Det er en fordel at kundene ser at vi har solide samarbeidspartnere, som NHH, når det kommer til kompetanseheving og etterutdanning.

Arne Norrud og Christel Hellevang Larsen, Uniconsult. Foto: Ove Sjøstrøm
Arne Norrud er partner i selskapet han var med å stifte i 1998. I dag har Uniconsult litt over 50 ansatte. Christel Hellevang Larsen er kontorsjef i selskapet.

Norrud er partner i selskapet han var med å stifte i 1998. I dag har Uniconsult litt over 50 ansatte. Selskapet holder til i moderne lokaler i Dronning Mauds gate i Vika i Oslo.

– Som du ser, det er nesten helt tomt her i dag.

– Er det bra?

– Ja, definitivt, sier Norrud og smiler, før han fortsetter:

– Det betyr at alle er ute og gjør en jobb for oss. Det er slik det skal være.

Økonomi, ledelse og IKT

Uniconsult tilbyr bred kompetanse innenfor to fagfelt, prosjektledelse og økonomi.

– Vi tilbyr tung økonomikompetanse, blant annet gjennom våre statsautoriserte revisorer. Mye av denne virksomheten er rettet inn mot privat sektor. Kundene våre er alt fra store børsnoterte selskaper, til mindre startups som trenger hjelp innen økonomi og ledelse, forklarer Norrud.

De offentlige oppdragene handler mest om prosjektledelse innen IKT.

– Vi leverer ikke IKT-løsninger, men vi gjennomfører prosjektene i samarbeid med oppdragsgiver. Ofte er det store og tunge digitaliseringsprosjekter vi setter ut i livet sammen med kundene våre. Akkurat nå har vi fem-seks medarbeidere som jobber med moderniseringen av folkeregisteret.

Skreddersydd etterutdanning

Med ledelse, økonomi og prosjektledelse innen IKT som fagområder, valgte Uniconsult å bruke NHH som kompetansepartner for etterutdanning av sine ansatte.

 – Det er fremdeles slik at vi lærer mest av oppdragene vi utfører i felt, men vi er hele tiden nødt til å oppdatere vår egen kompetanse. Det handler både om å kunne selge ressursene våre til markedet på en troverdig måte, og å være i stand til å gi gode og oppdaterte råd innen våre fagfelt.

Uniconsult og NHH har samarbeidet i snart fire år om kompetanseheving og etterutdanning. De ansatte følger ulike programmer i halvannet år med fire samlinger underveis i Oslo og Bergen.

 – Vi har gått fra ledelse til strategi til digitalisering. Det er en rød tråd gjennom kompetansehevingen vår. Samarbeidet med NHH har gitt hele selskapet et løft, sier Norrud.

Dalig leder Arne Norrud i Uniconsult. Foto: Ove Sjøstrøm
NHHs bedriftsinterne programmer betegner Arne Norrud som en faglig luksusreise: – NHH har hele tiden vært veldig lyttende. De har aldri gitt oss følelsen av at vi blar i en kurskatalog.

NHHs bedriftsinterne programmer betegner Norrud som en faglig luksusreise.

– NHH har hele tiden vært veldig lyttende. De har aldri gitt oss følelsen av at vi blar i en kurskatalog. Det handler om samarbeid og dialog om hva vi trenger faglig. De er veldig konkrete, og hjelper oss med oppdaterte metoder og verktøy. Vi får virkelig noe igjen for pengene vi bruker på dette, sier han og understreker:

– Dessuten serverer ikke NHH synsing, men forskningsbasert kunnskap.

– Reell verdi

Som en del av satsingen på kompetanseheving, drar hele selskapet på studietur en gang i året.

 – Vi kaller dette litt spøkefullt for «professor på tur». Vi forsøker alltid å ta med en NHH-forsker som reiseleder. Dette er også god indremedisin og skaper samhold blant de ansatte. Vi skal jo også selge hverandre ute i markedet. Da er det en fordel at vi kjenner hverandre godt.

– Hvor har dere vært?

 – Vi har besøkt Svalbard, Oxford, Berkeley og Bocconi-universitetet i Milano. I september står Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston for tur. Disse turene er et supplement til samlingene vi har med NHH i Oslo og Bergen.

Uniconsult har også fått en god bieffekt av satsingen på etterutdanning med NHH på laget. Få slutter i selskapet, og mange jobbsøkere banker på døren.

 – Det tror jeg bestemt har noe med at vi satser på faglig utvikling, i tillegg til interessante arbeidsoppgaver. Dessuten får alle nyansatte tilbud om å bli medeiere i selskapet. Det gjør at vi oppleves som et attraktivt selskap som tilbyr mer enn bare en jobb.

 – Helt til slutt, hva er det beste med NHH-samarbeidet?

– Da vil jeg trekke frem to ting: NHH kjenner businessen vår godt. I tillegg opplever vi at vi får reell verdi tilbake, avslutter Norrud.

Les mer om NHH Executives bedriftsinterne programmer