Fintech-revolusjonen endrer alt

Føresteamanuensis Eirik Sjåholm Knudsen. Foto: OVe Sjøstrøm
- Det er jo ikke nødvendigvis teknologien i seg selv som er interessant, men hvordan teknologien blir anvendt, sier førsteamanuensis Eirik Sjåholm Knudsen ved NHH. Foto: Ove Sjøstrøm
Av Ove Sjøstrøm

10. september 2018 10:14

Fintech-revolusjonen endrer alt

NHHs nye Executive MBA-program i Technology and Innovation of Finance gir næringslivsledere verktøyet de trenger for å ta riktige beslutninger i en verden i rask endring.

Finansnæringen blir utfordret av nye forretningsmodeller og nye teknologiske løsninger. Den pågående fintech-revolusjonen gjør det vanskelig å henge med i svingene for bedrifter som ønsker å omstille seg.

– Vi er fremdeles i begynnelsen av fintech-revolusjonen. Det er jo ikke nødvendigvis teknologien i seg selv som er interessant, men hvordan teknologien blir anvendt, sier førsteamanuensis Eirik Sjåholm Knudsen ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Frokostseminar om Asia

Knudsen har sitt daglige virke ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH. Han er også programdirektør for NHHs Executive MBA i «Technology and Innovation of Finance» (Fintech). 

Nylig presenterte han det ferske studieprogrammet under et frokostseminar i regi av Invest Hong Kong og Hong Kong Science & Technology Parks Corporation på Aker Brygge i Oslo.

– Det er veldig viktig at NHH stiller opp her. Vi får presentert det nye MBA-programmet, og vi treffer aktører som skal ta viktige avgjørelser midt i en pågående fintech-revolusjon, sier Knudsen, og slår fast:

 – Når verden endrer seg fort, er det viktig å henge med faglig for å få et godt beslutningsgrunnlag når tradisjonelle forretningsmodeller utfordres.

Mer enn bank og finans

Mange tror fintech handler om innovasjon som bare skjer innen bank og finans. Det er en sannhet med modifikasjoner. Fintech skaper muligheter og utfordringer for en rekke bransjer, også utenfor denne sektoren.

– Hvis vi kun tenker på dette som innovasjon innen bank og finans, blir det litt som å si at de selskapene som bruker nettet for distribusjon, er internettselskaper. Det stemmer jo ikke. Derfor er det viktig å tenke over hva fintech egentlig er. De nye teknologiene kan anvendes i mange forretningsmodeller, også utenfor det vi tradisjonelt tenker på som bank og finans.

Knudsen trekker frem kinesiske selskaper som Alibaba og Tencent som gode eksempler på barn av fintech-revolusjonen.

– Dette er selskaper som har inkludert en rekke nye finansielle teknologier, innovasjoner og løsninger i sine økosystemer for å skape mer verdi for kundene. Et eksempel her er Wechat, Tencents digitale plattform. Denne integrerer alt fra sosiale medier, digital lommebok, til bildeling og booking av legetimer.

Fremtiden er her 

Hong Kong har sendt to av sine toppbyråkrater til frokostseminaret for å presentere mulighetene for norske teknologibedrifter som ønsker å satse hos dem.

Tilhørerne fikk også nyheten om opprettelsen av et eget nordisk «Innovation House» i det delvis selvstyrte området under kinesisk kontroll. Huset er finansiert av Norge, Finland, Sverige og Island.

 – Vi skal hjelpe nordiske selskaper inn på det enorme asiatiske markedet. Huset åpner i slutten av november, sier Marie Claire Maxwell, Head of Technology and Startup Lead Asia Pacific, Business Sweden. 

Charles Ng og Peter Luk fra Hong Kong og Marie Claire Maxwell fra Business Sweden. Foto: Ove Sjøstrøm
Charles Ng og Peter Luk fra Hong Kong og Marie Claire Maxwell fra Business Sweden. Foto: Ove Sjøstrøm

Velger bort Silicon Valley

NHHs Executive MBA i Technology and Innovation of Finance legger én av to studieturer til Asia.

– Dere velger bort USA og Silicon Valley?

– Ja, det gjør vi, sier Knudsen, og slår fast:

– Det er vanskelig å spå om fremtiden, hvis det ikke er slik at fremtiden allerede utspiller seg et eller annet sted. Mye av det vi snakker om at kan skje i Norge, er allerede realitet i nettopp Asia. Dessuten eksisterer det veldig mange spennende selskaper i Asia som vi knapt nok hører om på våre kanter av verden. Disse selskapene kan lære oss mye om mulige anvendelser av ny teknologi og finansinnovasjoner.

Flerfaglig

NHHs Executive MBA i Technology and Innovation of Finance er flerfaglig med mange disipliner. Studiet gir det beste fra fagområder som finans, strategi, innovasjon og entreprenørskap, økonomi og ledelse. Deltakerne  vil få en solid verktøykasse for å takle utfordringene de måtte støte på under fintech-revolusjonen.

– Risikerer dere ikke å bli utdatert faglig under studiet siden utviklingen går så fort?

– Det har vi tenkt mye på. Derfor er studiet organisert som et problemdrevet program, og ikke et innholdsdrevet program, sier Knudsen og utdyper:

– Vi organiserer de fire modulene rundt reelle problemer og spørsmål som bedrifter står ovenfor. Studiet er rettet inn mot hva lederne møter i den virkelige verden når ny teknologi og nye forretningsmodeller utfordrer bransjene de tilhører.

«MBA in Technology and Innovation of Finance» starter i november 2018 og tas på deltid over to år. Undervisningen foregår på norsk og engelsk, og deltakerne må forstå norsk for å delta. Det blir to utenlandsturer i løpet av studiet, en til Europa og en til Asia.

Les mer om NHHs Executive MBA i Fintech og søk om opptak