Derfor velger ledere videreutdanning

Carl Christian Christensen
Av DNX Lisbeth Jørgensen for NHH Executive

22. juni 2018 14:38

Derfor velger ledere videreutdanning

Næringslivet er i raskere endring enn noen gang før. Stadig flere ledere kjenner på behovet for å oppgradere kunnskapen sin.

 -    Ofte handler det bare om å finne ut hvordan man kan bruke den kunnskapen man allerede har på en bedre måte, sier Birthe Kåfjord Lange, direktør ved NHH Executive og ekspert på ledelse.

Både hun og Carl Christian Christensen, programutvikler ved NHH Executive, snakker ofte med ledere som daglig kjenner de raske samfunnsendringene på kroppen.

Digitalisering er et tema som stadig går igjen, og som skaper mye hodebry. Da er det viktig for en leder å vite hvordan han eller hun skal ha fokus på de riktige tingene, mener Christensen.

-    Mange kobler automatisk digitalisering  til teknologi, men selv om digitalisering bygger på muliggjørende teknologier, handler det først og fremst om strategi, forklarer han.

Fokus på fremtiden

Kandidater som velger å ta en MBA ved NHH Executive har ofte en annen faglig bakgrunn fra før. De er gjerne jurister, ingeniører, leger eller har en annen spesialisering i bunn, men mangler bredere kunnskap om økonomi og strategi.

Mange har også allerede en lederstilling, eller et ønske om å kvalifisere seg til en lederstilling i fremtiden.

Gjennom samtalene Christensen og Lange har med kandidater som henvender seg til dem, er det noen punkter som går igjen. Her presenterer de seks områder hvor ledere særlig oppgir at de trenger ekstra påfyll:

1. Kombinere drift og utvikling
- Mange opplever dilemmaer mellom det å lede dagens forretning med det å identifisere og utvikle framtidens forretningsmodell.

2. Større økonomisk forståelse
- De fleste har god kunnskap på eget fagfelt, men opplever at de kommer til et punkt hvor det skorter på tilstrekkelig økonomisk kompetanse. Det kan virke banalt, men forståelse for hvorfor bedriften tjener penger, og hvorfor andre tjener mer eller mindre penger enn egen bedrift, er essensielt for å ta gode avgjørelser på ledernivå.

3. Digitalisering
- All den nye teknologien i samfunnet i dag kan virke overveldende. Da er det viktig å holde tungen rett i munnen, og være klar over at det ikke er en leders oppgave å selv besitte all den teknologiske kompetansen. En leder må imidlertid ha nok teknologiforståelse til å  sikre at strategiske beslutninger bygger på mulighetene og begrensningene som ligger i ny teknologi.

4. Ledelse
- Mange har kanskje god teknisk eller juridisk kompetanse, men blir frustrert over at de ikke får folk helt med, selv om de har gode analyser. Nøkkelen er å være klar over at ledelse ikke bare handler om rasjonelle knapper, men om hvordan du får ting til gjennom andre.

5. Bruke faglig kompetanse riktig
- Det mange lærte for fem eller ti år siden er ofte utdatert, men det betyr ikke at det er verdiløst. Mange trenger å bli trygge på at det de kan fremdeles har en verdi, men de trenger hjelp til å knekke koden til hvordan de kan bruke den samme kunnskapen i dagens verden.

6. Karrieredreining
- Ambisjoner om å stige i gradene, eller tilegne seg kunnskap for å få en annen stilling internt i samme bedrift, er ofte en viktig motivasjon for å få mer formell utdannelse på plass.