Impact on practice

Impact on practice

Corporate workshops, seminars, presentations, media coverage.

 • Theme 1: International Growth and Value Creation

  Theme 1: International Growth and Value Creation

  2016

  • Du Rietz, Sabina (2016). Academic commentators. Prime Minister Erna Solberg’s Lehmkuhl lecture at NHH. September 29.
  • Du Rietz, Sabina. (2016).Member of the jury for awarding the best Swedish corporate sustainability report, organized by Bonnier media enterprise “Hållbarhetsaktuellt”
  • Gooderham, Paul N. (2016). Forskning på kunnskapsdeling – spesielt om samspillet med Telenor. Partnersamling i BIA-prosjektet Cross-Border Value Creation DNB, 14. mars.
  • Gooderham, Paul N. (2016). Multi-domestic og transnasjonale multinasjonale foretak: Hva innebærer reisen fra å være en forholdsvis autonom nasjonal enhet til å bli en integrert enhet i et nasjonsovergripende foretagende? Deloitte, 23. august.
  • Gooderham, Paul N. (2016). Dystre HR-tall i offentlig sektor. Ukeavisen Ledelse 19. august.
  • Gooderham, Paul N. (2016). Intervju med NRK-radio nyheter– om HR i offentlig sektor: 19.august.
  • Heum, Per (2016). «Cross-Border Value Creation – orientering om et stort prosjekt i NHH-miljøet», forskerseminar SNF, 24.02.
  • Heum, Per (2016). «Cross-Border Value Creation – Bakgrunn, opplegg og forventninger», Partnersamling CiBiViCi hos DNB, 14.03.
  • Heum, Per og Gooderham, Paul N. (2016). «Cross-Border Value Creation – Bakgrunn, opplegg og Forventninger», Onsdagsseminaret hos Institutt for  strategi og ledelse, NHH, 06.04.
  • Heum, Per (2016). “Internasjonalisering i store norske foretak – utfordringer for ledelse og næringspolitikk”, Global Leadership Programme 2016, Bergen Næringsråd og NHH Executive, NHH.
  • Sandvik, Alexander M. og Gooderham, Paul N. (2016). Seiglivet kulturforskjell. Debattinnlegg. Aftenposten, 9. februar, s. 20.

  2015

  • Du Rietz, S. (2015). Talade på Bergens Næringsråds Nettverk U37 kveldsmøte om bedriftens samfunnsansvar, 9. April 2015 på Chagall
  • Du Rietz, S. (2015). September 2015, spoke at NHH Forum about corporate sustainability and Aquaculture.
  • Du Rietz (2015). November 25th, interviewed by Reuters reporter. Commented on the use of GDP measurement in the Reuters story “The Greek Shipping myth”
  • Gooderham, P.N. (2015). “Knowledge sharing within and across business units in multinational companies. A study of Telenor’s global organization.” FOCUS Workshop, Deloitte, Oslo, June 3 2015.
  • Gooderham, P.N. (2015). Kunnskapsdeling i multinasjonale selskaper - det skjer ikke av seg selv. Funn fra et forskningsprosjekt i Telenor.  Lehmkuhlkonferansen, NHH, Bergen, September 23, 2015.
  • Ulset, S., Elter, F., Gooderham, P.N. and Dasi, A. (2015). Reconfiguring Multi-domestic MNCs by Outsourcing and Offshoring. Presented at AIB Mini-conference at Bocconi University, Milan, Italy on October 30-31, 2015.

  2014

  • Gooderham, P.: The organization of international operations. Seminar for Norwegian multinational companies organized by Deloitte, Oslo May 8, 2014.
  • Gooderham, P.: Which international strategies and structure is best for us? Learn about different ways of organizing international activities, their strengths and weaknesses and how to choose which is right for you. Global Leadership Program seminar organized by NHH Executive and Bergen Næringsråd. Jebsensenteret, NHH, Bergen, April 29, 2014.
  • Thorburn, K.: “Careers, Wages and Women” workshop at NHH on November 10-11, 2014.
 • Theme 2: Leading Knowledge Workers

  Theme 2: Leading Knowledge Workers

  2016

  • Jesnes, Kristin og Nesheim, Torstein (2016). «Tar appene livet av bedriftene». Kronikk, DN 6.3.
  • Kalleberg, Arne L. (2016). «How to publish - writing articles for scientific journals», Forskerseminar FOCUS/CiBViCi, Bergen: 26. Mai.
  • Ly, Annelise (2016). Invited to present a Pecha Kucha in Bergen. Organised by Forsker Forbundet (26.10).
  • Ly, Annelise (2016). Invited to present at “Oversatt, men ikke oversett: Islandske perler og kinesiske misforståelser”, Litteraturhuset i Bergen. (19.04).
  • Ly, Annelise (2016). “Mangelfulle språkkunnskaper skaper konflikter",  interviewed by Ole Alvik for an article in Personal og Ledelse fagblad (December).
  • Ly, Annelise (2016). “How to avoid insulting co-workers in other countries”,interviewed by Anne Lise Stranden for an article in ScienceNordic (September).
  • Ly, Annelise (2016). “Så lett er det å fornærme kolleger i andre land”, interviewed by Anne Lise Stranden for an article in Forskning.no
  • Mæhle, Natalia (2016). Fem spørsmål om spillifisering. Teknisk Ukeblad, Nr. 8, p. 51.
  • Nesheim, Torstein og Jesnes, Kristin (2016). Arbeid i formidlingsøkonomien. Presentasjon for LOs organisasjonskomite. Sørmarka 18.2.
  • Nesheim, Torstein (2016). Nettverk i hierarkier. Presentasjon for Statped. 15.9.
  • Nesheim, Torstein (2016). Tverretatlig samarbeid mot arbeidslivskriminalitet. Presentasjon for regionledere for fire statlige etater (Vest) og Kemneren i Bergen. 31.10.
  • Nesheim, Torstein (2016). Utfordringer ved tverretatlig samarbeid. Presentasjon for Arbeidstilsynets ledergruppe. Trondheim, 7.12.
  • Olsen, Karen M & Sverdrup, Therese E. (2016). «Kunder nyter godt av konflikter» Kronikk Dagens Næringsliv, 6. august.
  • Olsen, Karen M. “Den ene fikk fast jobb, den andre tar tiden til hjelp”,
  • Olsen, Karen M. (2016). «Personalledelse og tilrettelegging for deling av kunnskap i PSF», Workshop, Deloitte, 23. august.
  • Olsen, Karen M. og Sverdrup, Therese E. (2016). Kunder nyter godt av konflikter. Dagens Næringsliv,6. August, p. 23.
  • Sandvik, Alexander M. and Gooderham, Paul N. (feb. 9. 2016) Seiglivet kulturforskjell. Kronikk. Aftenposten.
  • Sandvik, Alexander M. and Whiting, Steven (2016) The value of an integrated mission. Comment in Laerdal Medical’s Report on Sustainability: Helping Build a Better Society. Published May 2016.
  • Sandvik, Alexander M. and Whiting, Steven. (2016). Employee Survey: Initial results. Presentation at Laerdal Medical. June.
  • Sverdrup, Therese E. (2016). Mestringsklima – veien til bedre prestasjoner, K7Bulletin, 4. April.
  • Dagens Perspektiv (2016). Prosjektledelse: Ikke undervurder startfasen. Interviewed by Jon Marius Roald.
  • Dagens Perspektiv (2016). Når vinneren får all ære. Interviewed by Anita Myklemyr, 18. October
  • Dagens Perspektiv (2016). Mikroledelse. Interviewed by Steinar Sund 8. April.
  • Ukeavisen Ledelse (2016). Vinneren får all æren. Intervju med Vidar Schei og Therese E. Sverdrup, nr. 25.

  2015

  • Jesnes, K. og Nesheim, T. (2015).  «Formidlingsøkonomi, ikke delingsøkonomi». Aftenposten 1. desember.
  • Ly, A. Participation to "Forsker Grand Prix", candidate representing NHH, 23rd of September 2015
  • Ly, A. Interview on NRK Hordaland, 24.09.2015. https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-hordaland/DKHO01019115/24-09-2015#t=2h16m43s
  • Ly, A. Nordmenns uhøflige epost-vaner, Dagens Næringsliv. (forthcoming)
  • Mæhle, N. (2015). Gamification: Hvordan bedrifter kan bruke dataspill i sin forretningsstrategi, radio interview, NRK Sørlandet, March 11.
  • Mæhle, N. (2015). Gamification: Hvordan bedrifter kan bruke dataspill i sin forretningsstrategi, presentation at the Open day at the University of Agder.
  • Mæhle, N. (2015). Using gamification to motivate and engage company's employees and customers: How and Why, presentation at the Gamification 2 VRI dialogue conference, University of Bergen.
  • Nesheim, T. (2015). Workshop FOCUS 3.6: Kunnskapsdeling.
  • Nesheim, T. (2015). Seminar Akademikerne 18.6: Arbeidsgiverfunksjonen i Staten.
  • Nesheim, T. (2015). «Alternativ til ansetteler», DN 14.3.
  • Nesheim, T. (2015). «Må lære av Lærdal» (med Nesse og Selart), DN 24.6.
  • Nesheim, T. (2015). «Tvetydige tidstyver og politikkens grenser», Morgenbladet 10.7.
  • Olsen, K. M. (2015). Kvinner har lavere forhandlingsmakt enn menn, NRK radio, nyheter 29. september. Oppfølging av temaet i «Politiske kvarter» P2, 29. september.
  • Olsen, K. M. (2015). Oppfølging i lederartikler i Aftenposten og Dagbladet 30. september: Aftenposten, «Fødselspermisjonen bør bli likere».
  • Sandvik, A. M. and Whiting, S. How the mission moves the people: Research report. Presentation international HR group. Wednesday June 3. 2015.
  • Sandvik, A. M. Organizational culture in Laerdal Medical: How the mission matters. Presentation leader group Norway. Monday September 21. 2015.
  • Schei, V., & Sverdrup, T. E. (2015). Status og utfordringer i regnskapsbransjen. Workshop hos Regnskap Norge, Oslo, september 2015.
  • Sverdrup, T. E., & Schei, V. (2015). Status og utfordringer i regnskapsbransjen. Workshop hos Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Oslo, mars 2015.
  • Sverdrup, T. E. Studvest (2015). Slik blir du god på gruppearbeid. Interviewed by Magnus Ekeli Mullis, 4. September
  • Sverdrup, T. E. (2015). Ukeavisen Ledelse (2015). Tjenerledelse lønner seg: Den beste lederen er en god tjener. Interviewed by Steinar Sund, 21. August, pp. 18-19.
  • Whiting, S. and Sandvik A. M. How the mission moves the people: Interim research report. Presentation Corporate leader group of Laerdal. Friday June 5. 2015.

  2014

  • Gooderham, P., Olsen K.M., Sverdrup T. Seminar with HR directors at NHH, August 2014 Topic: Commitment among knowledge workers and HRM in a comparative perspective.
  • Mæhle, N.: “Spill deg til bedre motivasjon“, Aftenposten 10.11.2014.
  • Mæhle, N.: “Spill deg til bedre motivasjon“, Bergens Tidende 10.11.2014.
  • Mæhle, N.: “Dataspill får fart på de ansatte“, Bergens Tidende 07.09.2014.
  • Mæhle, N.: “Slåss for å vaske badet“, Bergens Tidende 07.07.2014.
  • Mæhle, N.: “Spill deg frisk“, Bergens Tidende 05.07.2014.
  • Nesheim, T.: Media coverage: BT, BT (innsikt) Ukeavisen ledelse, DN.
  • Olsen, K.M.: «Tøffere kamp for fast jobb», Bergens Tidende,  juni 2014
  • Sverdrup, T.: ”Kast lederne” BT Innsikt, 22. mars 2014
  • Sverdrup, T. & Miles: ”En god leder er en god tjener” Personal og Ledelse, 24. januar 2014
  • Sverdrup, T.: «NHH forsker på IT-gründer» BA, 23. januar 2014
  • Sverdrup, T.: «Setter medarbeiderne i første rekke» Personal og Ledelse nr. 5 2014
  • Sverdrup, T. E. 2014. (Jan) Raushet som ledelsesfilosofi. Perspektiver fra forskning. Presentert for Miles.
 • Theme 3: Dynamic Approaches to Management Control

  Theme 3: Dynamic Approaches to Management Control

  2016

  • Kaarbøe, Katarina (2016). Når det gjelder påvirkning på samfunnet:
  • Besøk hos flere selskap ifm diskusjon av virksomhetsstyringsmodell og bruk av risikostyring.
  • Meidell held a presentation at the Beyond Budgeting Roundtable Norway’s conference in September 2016 with the title: Integrert risiko- og virksomhetsstyring – hva skjer? 

  2015

  • Heinzelmann, R. Workshop organized for SpareBanken 1 Gruppen, Oslo, Norway, 23.03.2015 (together with Sebastian Becker, HEC Paris).
  • Heinzelmann, R.  Participation at the Beyond Budgeting Round Table, Paris, France, 08.10.2015.
  • Kaarbøe, K. Presented paper: From comfort to stretch zones: A field study of two multinational companies applying “beyond budgeting” ideas is presented in 30. Mars 2015, GRI (Gothenburg Research Institute).
  • Kaarbøe, K. From comfort to stretch zones: A field study of two multinational companies applying “beyond budgeting” ideas is presented at Forvaltningshøgskolan, Gøteborg, 23. September, 2015.
  • Kaarbøe, K. Presentation of Beyond Budgeting ideas at Universitet i Nordland in 3. September, and at Forvaltningshøgskolan in Gøteborg in September.

  2014

  • Johanson, D. Presentasjon «Budgetdagen 2014», organisert av Økonomiforum, Copenhagen, Denmark, September 27th 2014.
  • Gooderham, P.: Sustainable competitive advantage: The role of HRM. What do we really know? November 27th 2014, Via Futuri 2014, University of  Pécs. Hungary.
  • Kaarbøe, K.: The importance of international research cooperation over the boarders for the development of business and society. February 11th – 12th  2014, Conference,  Accounting, Management and Control in Institutional Development  in Bodø.
 • Theme 4: Developing Capacity for Change

  Theme 4: Developing Capacity for Change

  2016

  • Drozdova, Natalia (2016). Guest lecture on the introduction to crowdfunding, as part of the new master course Business Models in the Digital Economy in Bergen University College, September 19.
  • Nesse, Synnøve and Chisholm, Rupert F. (2016). Best Theory-to-Practice Paper Award (9. august), Organizational Change and Development Division, Academy of Management Meeting, Anaheim, USA.
  • Nesse, Synnøve (2016). «Outstanding Reviewer Award» (9. august), Organizational Behavior Division, Academy of Managment Meeting, Anaheim, USA.
  • Nesse, Synnøve (2016).  Research-to-Practice: Crisis leadership studies – 8 presentations/feedback sessions at Statoil.
  • Stensaker, Inger G. (2016). Hva skaper vellykket endring? Seminar for ledergruppen v/Olav Vanvik. Statoil, Sandsli, 25. januar.
  • Stensaker Inger G. og Haueng, Anne C. (2016). Omstilling. Den uforutsigbare gjennomføringsfasen. Boklansering, Deloitte, Oslo. September.
  • Stensaker Inger G. og  Haueng, Anne C. (2016) Omstilling. Morgenfuglseminar - Deloitte Frokostseminar. 20. oktober.
  • Stensaker, Inger G. (2016). Endringsledelse – hva skal til for å lykkes? Nye perspektiver på motstand mot endring. DNB lederseminar. 27. september.
  • Stensaker, Inger G. (2016). Endringsledelse. Frokostseminar Mercuri Urval, September.
  • Sverdrup, Therese E. og Stensaker, Inger G. (2016). Endringsledelse og omstilling. Deloitte Partnermøte. 28. september.
  • Stensaker, Inger G. Media, (2016).  Det er i gjennomføringen de fleste feiler. Ukeavisen Ledelse, 10.oktober.

  2015

  • Nesse, S., Nesheim, T., Selart, M. “Må lære av Lærdal”. Dagens Næringsliv, 12.06.2015.
  • Nesse, S. «Erna – er du beredt?» Bergens Tidende, 22.08.2015
  • Nesse, S. «Verbale evner er viktig for en kriseleder». Bergens Tidende, 22.08.2015.
  • Nesse, S. «Heterarkisk kriseledelse – Ta den makt og la den vandre». Falck Nutec konferansen 2015.
  • Rydland, M. (2015). «Samspill – fornyelse og endring». Foredrag Skuleleiarforbundet sitt årsmøte avdeling Nordhordland, 17.02.2015.
  • Rydland, M. (2015). «Samspill – fornyelse og endring». Foredrag NAV Fagforum ledelse, Bergen. 20.02.2015.
  • Rydland, M. (2015). «Strategisk endring». Foredrag Kulturstyret Bergen studentforening. 09.04.2015.
  • Rydland, M. (2015). «Samspill – fornyelse og endring». Foredrag på Statped Vest utvidet ledersamling 5 mai 2015.
  • Rydland, M. (2015). «Endring og Endringskapasitet». Heildags Workshop Mellomleiarnettverk «LINK» i Nordhordland Handverk og industrilag, , 12.03.2015.
  • Rydland, M. (2015). «Endringskapasitet». Foredrag og workshop utvidet ledersamling Sparebanken Sogn og Fjordane. 02.06.2015.
  • Rydland, M. (2015). «The co-creating Conductor. Mellomlederens sin rolle. Heildags Workshop Mellomleiarnettverk «LINK» i Nordhordland Handverk og industrilag, 4-5.6. 2015, Solstrand Fjordhotell.
  • Rydland, M. (2015). «Hva får blodet ditt til å bruse?». Avsluttende inspirasjons-foredrag på Årskonferanse Norges Autoriserte Regnskapsførerforbund 12.6.2015.
  • Rydland, M. (2015). «Endringskapasitet og Mellomlederen sin rolle i endring». Foredrag og workshop, DNB executive program, NHH Oslo, 26.08.2015.
  • Rydland, M. (2015). «Hvordan finne grooven?- Mellomlederen: the co-creating conductor». Tryg ledersamling Bergen, 02.09.2015

  2014

  • Schei, V. og Sverdrup, T. Døende dinosaurer eller tilpasningsdyktige kameleoner? Presentasjon på NARF’s årskonferanse i Tromsø, June.
  • Stensaker, I. Tap av tillit i omstillinger: botsøvelser og andre øvelser. Populærvitenskapelig foredrag, Uken, NHH, March.
  • Stensaker, I. Hvem tror du at du er? Hvordan identitet påvirker strategi. Faglig Fredag, NHH, April.
  • Stensaker, I. & Sverdrup, T. Tillitsbrudd i omstillinger: Hva kan ledelsen gjøre? NHH Alumni, Litteraturhuset, Bergen, June.
  • Stensaker, I. Leading Corporate-Wide Change in Globally Distributed Firms. GLP Global Leadership Program, NHH/Bergen Næringsråd, September.
  • Stensaker, I. & Sverdrup, T. Omstillinger skjer – enten du vil eller ikke. SMB dagen, Bergen Næringsråd, Bergen, September.
  • Stensaker, I. Hvordan utvikle kapasitet for endring. Telenor Norge Ledersamling, Oslo, November.
  • Sverdrup, T. E. Døende dinosaurer eller tilpasningsdyktige kameleoner? Presentasjon for Visma, Bergen, November.
  • Sverdrup T. E. & Stensaker, I.G. «Når tillit brister» Ukeavisen Ledelse, 13. June 2014.
  • Sverdrup, T. E. Hvordan designe effektive team. Presentasjon for Helse Bergen. January.
  • Sverdrup. T. E. Team og teamledelse. Presentasjon for Norwegian Hull Club. May.
  • Sverdrup. T. E. Team og teamledelse. Heldsagsseminar for NAV, Fyllingsdalen. May.
  • Sverdrup, T. E. Team og teamledelse. Halvdagsseminar for Lederforum Grenland. September
  • Sverdrup. T.E.  Psykologiske kontrakter i team. Presentasjon for Helse Bergen. November.