Radikal innovasjon

4 June 2018 10:20

Radikal innovasjon

- Radikal endring handler om å konkurrere litt mot seg selv, sier professor Inger S.Stensaker i et intervju ned Ukeavisen ledelse.

- Hvis man skal hindre at det nye og radikale skal bli kvelt av det etablerte, må forretningsenheten som skal drive radikal innovasjon få mandat til å være helt selvstendig. Det innebærer også at man har mandat til å utvikle løsninger som kannibaliserer de etablerte produktene. Radikal endring handler nemlig om å konkurrere litt mot seg selv, sier professor Inger S.Stensaker i en artikkel om radikal innovasjon fra Ukeavisen ledelse.

Les hele saken på dagensperspektiv.no (krever pålogging)