Norges forskningsråd gir FOCUS toppkarakter

22 June 2018 16:37

Norges forskningsråd gir FOCUS toppkarakter

Norges forskningsråd publiserte nylig en evaluering av norske forskningsmiljøer. FOCUS oppnår høyeste karakter i kategorien økonomi og administrasjon sammen med andre NHH-baserte miljøer som CSI, Fair og Choice Lab.

I rapporten fremkommer det at mange forskningsgrupper har klart å heve forskningskvaliteten til internasjonalt nivå. Et av feltets styrker, slik det fremgår av de innsendte såkalte "impact cases", er de mange forbindelsene og ulike samarbeidsformene med både privat og offentlig sektor.

FOCUS sin toppkarakter blir begrunnet på følgende måte:
The FOCUS group aims to develop new insights, theories and concepts on organisational solutions to enhance the strategic advantages of companies in an international and dynamic context. The scientific quality is of a very high level, documented in publications with high international visibility. The research group’s topic is at the very core of Economic-Administrative research and, thus, contributes substantially to the overall profile of NHH in this domain.

 

READ MORE NEWS FROM FOCUS