Fremtidsforetaket AS - 5 år med framtidsforskning

16 August 2017 11:23

Fremtidsforetaket AS - 5 år med framtidsforskning

Hvordan organiserer norskbaserte bedrifter seg for å møte økt endringstakt, økt internasjonal konkurranse og behov for mer fleksible arbeidsformer og styringssystemer?

Grenseløse organisasjoner med løst tilknyttede ansatte, som setter stadig flere oppgaver til utlandet kan bli hverdagen snarere enn unntaket. FOCUS forskerne har studert hvordan norske virksomheter rigger seg for fremtidige utfordringer og noen av de viktigste forskningsfunnene finner du i boken «FOCUS på fremtidens foretaksløsninger» utgitt av Fagbokforlaget. Ukeavisen Ledelse har oppsummert hovedpoengene fra boken i en artikkel om framtidens bedrifter. I tillegg trekker journalisten Jon Marius Roald på FOCUS forskning for å skrive om Framtidsforetaket AS – en tenkt bedrift som har adoptert samtlige fremtidsrettede organisasjonsløsninger. Vil du vite mer? Se mer på linkene nedenfor.


Les mer om framtidens bedrifter her.

Les mer om Fremtidsforetaket her.

Les mer om FOCUS boka her.