CiBiViCi avholder partnersamling hos Telenor på Fornebu

21 April 2017 12:51

(updated: 21 April 2017 12:57)

CiBiViCi avholder partnersamling hos Telenor på Fornebu

Torsdag 30. mars avholdte CiBiViCi-prosjektet sitt årlige partnermøte hos Telenor på Fornebu.

Hensikten med samlingen var å samle de samarbeidende parter i prosjektet; bedriftspartnerne, NHH og SNF, og skape en arena for dialog om forskningen i prosjektet. Arrangementet bestod av presentasjoner fra både forskerne og bedriftspartnerne, og det ble gode diskusjoner.

Et uttalt mål med prosjektet er at det skal bidra til gjensidig læring, og samlingen var et godt eksempel på dette. Frank Elter fra Telenor påpekte at det er viktig å investere i forskning nå som vi står overfor fundamentale endringer i samfunnet. Samtidig påpeker han at det er et paradoks: verdsettelse i akademia og i næringslivet er veldig forskjellig.

Gjensidig nytte og læring krever at NHH går inn på næringslivets premisser, men også at næringslivet forstår at forskningssamarbeid ikke gir entydige svar, men et språklig begrepsapparat for å håndtere endringer. Bedriftene må legge ned en innsats for å få optimal nytte av forskningen. De er nødt til å investere tid i samarbeidet, og de bør sørge for at noen kan ta en rolle som ”oversetter” mellom bedriften og akademia.

Fra venstre: Karen Modesta Olsen, FOCUS
Fra venstre: Karen Modesta Olsen, FOCUS
Partnersamlingen bidro til gjensidig læring.
Partnersamlingen bidro til gjensidig læring.
Fra venstre: Berit Sund, Inger Stensaker, FOCUS
Fra venstre: Berit Sund, Inger Stensaker, FOCUS

Les flere nyheter fra FOCUS.