Tjenesteinnovasjon - veien fra særstilling til omstilling

Tjenesteinnovasjon - veien fra særstilling til omstilling

Den 28. oktober 2015 arrangerte CSI konferansen "Tjenesteinnovasjon - veien fra særstilling til omstilling".

Author(s): CSI
Published: (2015), CSI konferanse

Kan forskning være en driver for innovasjon og endring, og hvordan kan din bedrift møte framtidige utfordringer gjennom thenesteinnovasjon?

Norsk økonomi har vært i en særstilling internasjonalt, men står nå overfor nye utfordringer og stadig større krav til omstilling, innovasjon og entreprenørskap. Senter for tjenesteinnovasjon (CSI) ved NHH har siden 2011 forsket på hvordan store norske tjenesteytende bedrifter kan møte morgendagens krav og utfordringer.

PowerPoint presentasjoner fra foredragsholderne har vært etterspurt og er lenket opp under:

Contact us

Email
tor.andreassen@nhh.no