Innovasjon via problemløsere

3 February 2014 17:03

(updated: 18 December 2016 17:06)

Innovasjon via problemløsere

Norsk næringsliv er i utvikling. Sterke norske næringsklynger innen olje og gass, maritim og fiskeoppdrett er blitt sterke nettopp fordi de blir befruktet og forbedret av komplementære kunnskapsnæringer, som IKT, finans, design og forskningsmiljøer: problemløsere som leverer spesialisert kompetanse og er innovasjonspartnere for bedrifter i andre næringer. I økende grad løser de samme kunnskapsnæringene også problemer for en offentlig sektor, som nå møter sterkere krav om kvalitet og evne til å ta i bruk nye løsninger.

K Master – Kongsberggruppens nye arbeidsstasjon for offshoreskip

k-mast

K Master er en helt ny arbeidsstasjon som brukes til å styre alle systemene om bord offshoreskip. Konseptet, som inngår i Kongsberggruppens produktportefølje, er et samarbeid mellom Hareide Design, som designet selve stolen og Halogen, som utviklet interaksjonsdesignet. Målet var å gi operatøren enkel tilgang til de viktigste kontrollsystemene for å sikre full oppmerksomhet i alle situasjoner og å minimere risiko.

Halogen kom inn i en tidlig fase og gjorde prosess for utforming, før man besluttet teknologi. Problemløsningen ble gjennomført ved bruk av digital visualiseringsteknologi og ledende designkompetanse.

Slik endte det med at Kongsberg Gruppen, sammen med spesialiserte problemløsere forvandlet et 5–6 meter langt brokonsoll til salgssuksessen K-Master, en operatørstol med vesentlig forbedret funksjonalitet, som i dag anses som globalt markedsledende.

Kongsberggruppens nye operatørstol brukes til å styre alle systemene om bord offshoreskip. Arbeidsstasjonen gir operatøren enkel tilgang til de viktigste kontrollsystemene, noe som er nødvendig for å minimere risiko.

Imatis og SINTEF – bedre eldreomsorg med et klikk

På lik linje med kapteinen på et offshoreskip har de ansatte på et sykehjem stor informasjonsflyt å holde styr på. For å bedre hverdagen til eldre mennesker tester nå Bærum kommune teknologi som brukes på flere sykehus: store touchskjermer som gir oversikt over hva som skjer til enhver tid og er til støtte for beslutninger som treffes.

Forskere fra SINTEF og selskapet Imatis er samarbeidspartnere for Bærum kommune i arbeidet med å få en mer effektiv arbeidshverdag for de ansatte. Planen er å bruke det samme systemet i samhandlingen mellom sykehus og legevakt. I tillegg skal en vaktsentral for eldre hjemmeboende i kommunen teste ut løsningen, koblet opp mot velferdsteknologi som GPS og fallalarm, hvor det finnes velprøvde løsninger allerede.

Imatis er et eksempel på et teknologiselskap som fyller et hull i Samhandlingsreformen, hvis hensikt nettopp er å flytte omsorgen fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Det mest spennende er likevel hvordan velferdsteknologi kan gjøre eldre og andre med permanent eller midlertidig omsorgsbehov mer selvhjulpne, slik at de får større innflytelse over eget liv i trygge rammer.

Lykkes man med slike systemer i stor skala er eksportpotensialet enormt, da den eldre delen av verdens befolkning vokser. De fleste land må dessuten sørge for eldreomsorg til lavere kostnader enn velferdsstaten Norge.

Les om hvilken næringspolitikk problemløserne trenger i neste innlegg i serien.