Hvordan holde nyttårsløftet?

3 January 2014 17:15

(updated: 18 December 2016 17:18)

Hvordan holde nyttårsløftet?

Ved begynnelsen av det nye året er det naturlig for de fleste av oss å formulere noen nyttårsforsett. Ett nytt år ligger foran oss med blanke ark – en ny start!

Fellesnevneren synes å være at forsettene er letter å gi enn å holde. Det fikk meg til å tenke på vaner og hvordan man kan endre disse. Spørsmålet er like relevant for deg som for dine kunder som skal adoptere dine nye løsninger. En dypere forståelse for vaner og endring kan derfor være påkrevet.

En vane er kort definert som en handling, tanke, eller følelse som er automatisert og utløst ved en triggermekanisme som for eksempel en lyd, lukt, person, eller sted. Når en vane er etablert – og det skjer fort – gjennomføres den automatisk uten tankevirksomhet og følelser.  Tenk da du lærte å kjøre bil. I begynnelsen var det krevende å tenke på alle tingene på en gang, men etter en stund klarer man å frigjøre tankene fra kjøringen fordi handlingene er automatisert.

Mens vaner kan være lette å etablere, er det ofte vanskeligere å endre dem. Mange sprekker og faller tilbake til gamle synder, men noen klarer det. Hva er hemmeligheten? Svaret kan være at de har en mer bevisst tilnærming til endringsprosessen enn de aller fleste av oss. Den gode nyheten er at dette kan læres – noe jeg skal prøve på her. Hemmeligheten er 1) å bevisstgjøre seg på hva som utløser vanen, 2) finne det udekkede behovet, og 3) finne en ny rutine eller handling som gir samme belønning. Forfatteren Charles Duhigg skriver om dette på en elegant måte i boken The Power of Habit.

 

 Hva utløser vanen?

Utgangspunktet er at man ønsker å forandre en vane: for eksempel trene mer, spise mindre eller lese mer! Første steg er å definere hva som utløser vanen eller trangen til at du gjør det du gjør eller ikke gjør, som for eksempel lysten til å spise sjokolade til kaffen etter middagen. Still deg følgende spørsmål:

  • Når på dagen oppstår trangen?
  • Hvor er du når trangen oppstår?
  • Hvem andre er med deg når trangen oppstår?
  • Hva var det du gjorde rett før trangen oppsto?
  • Hvilken følelse føler du når trangen oppstår.

Svaret på disse spørsmålene er at en av dem er det som utløser trangen til å utføre vanen: sette seg foran fjernsynet etter middag. Neste oppgave er å avklare om vanen oppstår på samme måte hver gang, og gjøre noe med dette.

Hvilket udekket behov har du?

Det andre steget er å avklare hvilket underliggende belønningen som ligger til grunn for trangen eller vanen. Still deg følgende spørsmål: Hvilket udekket behov tror du at vanen din tilfredsstiller? Lyst på noe søtt. Svaret er en hypotese som du må teste. Erstatt det du gjør med en annen belønning som for eksempel ta en kopp te. Ble suget eller behovet borte? Om Ja, da har du funnet hva som ligger bak suget. Om ikke, må man prøve med noe annet – for eksempel gå en tur og se om det fjernet suget. Man må fortsette til man har funnet det som fjerner suget.

Hvilken belønning får du?

Det tredje steget er å endre rutinen eller handlingene som leder til belønningen. Når man endelig finner hva det udekkede behovet er, skal man prøve å erstatte den gamle rutinen med en ny: jeg spiser sjokolade etter middag fordi jeg alltid har gjort det. Poenget er at når triggeren eller utløseren av trangen fra steg 1 oppstår, skal man erstatte rutinen med en ny rutine – ta en kopp kaffe – som leder til den samme gamle belønningen fra steg 2.

Lag en plan!

Studier viser at  den enkleste måten å etablere en ny/endre en gammel vane på er å ha en skriftlig plan – som du aller helst skal dele med andre. På den måten legger du litt større press på deg selv. Planen kan se slik ut:

 Når ________________ (triggeren fra steg 1) oppstår, skal jeg gjøre ________________ (ny rutine) fordi det gir meg ________________ (belønningen fra steg 2).

Et eksempel kan være: Når jeg etter trening er på et bakeri og får lyst på en skillingsbolle, skal jeg heller kjøpe en kopp te fordi den  gir meg samme metthetsfølelse.

For å minne deg selv på dette så ofte som  mulig, bør du henge opp planen på et lett synlig sted – for eksempel over pulten din. Men husk å endre bare en vane ad gangen – det er ikke så enkelt eller morsomt!