Abelia og CSI samarbeider om forskningsprosjekt

4 March 2014 16:28

(updated: 18 December 2016 16:36)

Abelia og CSI samarbeider om forskningsprosjekt

Fra et klimaperspektiv utgjør potensielle forbedringer i tjenesteytende sektor et formidabelt potensial, ettersom det totale fotavtrykket tjenesteytende bedrifter setter på samfunn og miljø er svært omfattende. I denne sammenheng er en rekke spørsmål av relevans, og forskere fra WP8 setter nå i gang et forskningsprosjekt i samarbeid med CSI-partner Abelia, samt konsulentselskapet GoodBusiness, for å undersøke disse.

Ansvarlighet og bærekraft har blitt en driver for forretningsmodellinnovasjoner og strategisk reorientering for en rekke bedrifter. Forventningene til ansvarlighet blir større blant interessenter innenfor og utenfor bedriftene, og standardene for ansvars- og bærekraftsarbeid er stigende.  I tillegg til dette utvikles stadig ny kunnskap om hvordan ansvarlighet og lønnsomhet kan forenes, og hvordan bedrifter kan utforme og innføre nye forretningsmodeller for å oppnå dette.

Samtaler om ansvarlighet og bærekraft vekker ofte til live bilder av forurensende oljeraffinerier, barnearbeidere som jobber i fabrikker under dårlige vilkår og så videre. Vi later altså til å ha lettere for å se for oss problemstillinger som har med vareproduserende industri å gjøre. Men hva betyr samfunnsansvar og bærekraft i tjenesteytende sektor, hvor det verken er kompliserte verdikjeder med etiske fallgruver, eller produksjonsprosesser som gir store miljøavtrykk? Er ansvarlighet og bærekraft likevel relevant og kan det til og med representere muligheter for innovasjon og nye forretningsmodeller for bedrifter i sektoren?

Dette er et spørsmål som i mindre grad er belyst i forskningslitteraturen, men fra et klimaperspektiv utgjør potensielle forbedringer i tjenesteytende sektor et formidabelt potensial, ettersom det totale fotavtrykket tjenesteytende bedrifter setter på samfunn og miljø er svært omfattende. I denne sammenheng er en rekke spørsmål av relevans: Hvordan ser tjenesteytende bedrifter sitt eget ansvar? Hvilke problemer opplever de at de forårsaker og hvilket ansvar opplever de at de har for disse effektene? I hvilken grad skjer det innovasjoner i forretningsmodellene til tjenesteytende bedrifter med hensyn til deres sosiale og miljømessige fotavtrykk, og hvilke effekter har disse endringene – både for samfunn, miljø og bedriften selv? Og hvilke forskjeller finnes eventuelt mellom tjenesteytende sektor og andre sektorer?

For å begynne å undersøke disse spørsmålene, setter forskere fra WP8 nå i gang et forskningsprosjekt i samarbeid med CSI-partner Abelia, samt konsulentselskapet GoodBusiness. I første omgang vil det gjennomføres en undersøkelse blant Abelias medlemsbedrifter, og studien vil utvides med flere bedrifter som sammenligningsgrunnlag på senere tidspunkt. I juni presenteres en tidlig versjon av resultatene fra studien i paperet “Sustainable business model innovations among service providers: A study of the Norwegian service industry” på Frontiers in Service-konferansen i Miami.

I forbindelse med Abelia-studien, bidrar vi på et åpent frokostseminar med temaet «Ansvarlighet, lønnsomhet og nye forretningsmuligheter» i regi av Abelia på Litteraturhuset i Oslo tirsdag 18. mars. Meld deg på her.