Samfunnsansvar har blitt kjernevirksomhet

18 November 2013 17:32

(updated: 18 December 2016 17:38)

Samfunnsansvar har blitt kjernevirksomhet

Det er ikke mange år siden samfunnsansvar ble misoppfattet som omdømmebygging og veldedighet. Slik er det heldigvis ikke lenger. I dag hører vi stadig om virksomheter som endrer forretningsmodellene sine for å redusere sin egen skyggeside, og for å kaste mer lys gjennom å løse ulike sosiale og miljømessige problemer for andre.

Et eksempel på dette er Norsk Hydro. De kunngjorde nylig  at de skal bli klimanøytrale innen 2020 (Aftenposten, 05.11.13). Det skal de oppnå ved blant annet å investerere 3,5 milliarder i et nyt testanlegg på Karmøy som skal gi verdens mest klimavennlige produksjon av aluminium, de skal påvirke bilprodusenter til å gå over fra jern til aluminium og de skal flytte hjem panteselskapet Norsk Resirk fra Frankrike til Norge.

Det er ennå ingen lover og regler som pålegger bedrifter å bli klimanøytrale. Det er altså andre grunner som får dem til lansere slike offensive miljøstrategier. En av grunnene er selvsagt at de skjønner at dette er en måte å tjene penger på. En annen grunn kan være at dette er en måte å forberede seg på de reguleringene som vil komme i fremtiden. Det kan også være en tilpasning til de forventningene som myndigheter, ansatte og kunder har til bedriften i dag.

Samtidig er det mye som tyder på at bedrifter begynner å stille høyere krav til seg selv. De har begynt å forstå at de problemene de skaper for andre, har de også et ansvar for å løse. Videre begynner de å forstå at de selv kan ta et ansvar for å bruke ressursene sine for å løse problemer som andre har skapt. Ikke minst skjønner de kan gjøre dette, henholdsvis å redusere skyggen og kaste mer lys, på en lønnsom måte.

Skal de forene ansvarlighet og lønnsomhet viser vår forskning at de må integrere ansvarlighet i forretningsmodellene sine på en slik måte at det får forretningsmodellen til å fungere bedre. Det vil si at ansvarlighet ikke nødvendigvis i seg selv fører til økt lønnsomhet, men at ansvarlig atferd kan gjøre at bedriften tiltrekker seg nye ressurser eller settes i stand til å utføre nye verdiskapende aktiviteter. Dermed kan bedriften skape innovasjoner som har sitt utgangspunkt i ansvarlighet, og som kan ha økt lønnsomhet som bieffekt.

Dette krever først og fremst at bedriftene begynner å identifisere hvilken skygge de kaster på miljø og samfunn, og at de finner ut hvordan de kan kaste mer lys. Et eksempel på det er NorgesGruppen. De har invitert oss til å holde et innlegg på sitt seminar om samfunnsansvar den 20. november 2013 i deres lokaler i Oslo. Dette seminaret er åpent for alle, og hit inviteres både samarbeidspartnere, NGO-er, journalister og andre interesserte. Formålet deres er å være åpen om de problemene de har slik at de på den måten kan finne nye løsninger.

I invitasjonen nedenfor (trykk på bildet) fremkommer det helt tydelig at NorgesGruppen anerkjenner at de har en skyggeside (fotavtrykk), og at dette både gir dem utfordringer – og muligheter. Vi gleder oss derfor til å prate mer med dem om dette. Og vi håper å se mange av CSI-partnerne våre i salen.