Innovasjoner: Børsen skjønner det ikke!

26 September 2013 17:55

(updated: 18 December 2016 17:56)

Innovasjoner: Børsen skjønner det ikke!

Innovasjon og service innovasjon er et hett tema. I en studie av Boston Consulting Group – 2012 Global Innovators Survey – var temaet systematisk ranger som nr 1 eller top 3 topic blant topplederne.

Logikken er klar: en leder vil investere i R&D som grunnlag for innovasjon og derigjennom økt konkurransefortrinn og lønnsomhet – noe som skal gi seg utslag i aksjekursen og firmaverdi. Nå viser en nyere studie fra Harvard Business School at finansmiljøene ikke verdsetter eller retter sagt ikke forstår betydningen av slike investeringer og historiske prestasjoner når de skal verdsette et selskap. Poenget er at Wall Street tar feil! I resymeet fra artikkelen under, utdypes dette. God lesing.

For å lære mer om denne studien kan man gå til Harvard Business Review, Dec 2012: “Wall Street doesn’t understand innovation”. Det akademiske paperet «Misvaluing Innovation«  som det ovenstående er basert på.

Misvaluing Innovation by 

    • Lauren Cohen, Harvard Business School and NBER
    • Karl Diether, Tuck School of Business at Dartmouth College
    • Christopher Malloy, Harvard Business School and NBER

ABSTRACT

We demonstrate that a firm’s ability to innovate is predictable, persistent, and relatively simple to compute, and yet the stock market ignores the implications of past successes when valuing future innovation. We show that two firms that invest the exact same in research and development (R&D) can have quite divergent, but predictably divergent, future paths. Our approach is based on the simple premise that while future outcomes associated with R&D investment are uncertain, the past track records of firms may give insight into their potential for future success. We show that a long-short portfolio strategy that takes advantage of the information in past track records earns abnormal returns of roughly 11 percent per year. Importantly, these past track records also predict divergent future real outcomes in patents, patent citations, and new product innovations.

Moralen er: Invester i R&D og innovasjon selv om finansmiljøet ikke skjønner det.