Hvorfor er det så vanskelig å holde seg på topp?

9 September 2013 17:59

(updated: 18 December 2016 18:00)

Hvorfor er det så vanskelig å holde seg på topp?

I løpet av den siste tiden har forretningsverden fått to store nyheter: Microsofts administrerende direktør gjennom mange år, Steve Ballmer, annonserte at han vil trekke seg i løpet av de neste 12 månedene og at NOKIA ble kjøpt av Microsoft for USD 7,2 milliarder.

Ved en skjebnens ironi har begge selskaper to fellestrekk: begge har vært toneangivende innen sine respektive forretningsområder og begge selskapene opplevde et løft i aksjekursene da nyhetene om avgang og kjøp ble annonsert. Nå er ikke Microsoft eller NOKIA unike i sin utvikling fra topp til nedoverbakke. Det er nok å nevne KODAK, BORDERS, Sony, Panasonic, og REC.

Dette leder til ett av Harvard-professor og innovasjonsguru, Clayton Christensens, mange gode spørsmål: Hvorfor er det så vanskelig å være vellykket over tid? Under peker jeg på fire forklaringsvariabler.

1) Ledere utvikler for sterke organisasjonskulturer.
Med dette mener jeg at når man har opplevd stor suksess over tid, slutter man på et tidspunkt å lytte til markedet. Man blir mer innadvendt og dyrker sin egen tilnærming til hva markedet trenger av nye løsninger. Tross alt: andre burde lære av oss! Hos Nokia hadde de “The Nokia way” for innovasjon.

2) Ledere blir forelsket i sin egen nåværende teknologi.
Med dette mener jeg at den teknologien som har gitt bedriften suksess og stor omsetning, markedsandel, og lønnsomhet er vanskelig å velge bort. Hvem vil drepe melkekua for å satse på noe nytt usikkert? Nokia ble værende ved Symbian for lenge. Universiteter blir ved forelesningsmodellen mens Nettbasert undervisning vinner frem.

3) Ledere unnlater å kannibalisere sine egne produkter, tjenester eller forretningsområder.
Med dette mener jeg at en rekke ledere utsetter tiltak som skal bringe virksomheten i takt med fremtiden, blir utsatt til konkurrenten presser en til å gjøre det. Steven Jobs i Apple, var ubønnhørlig i dette. Kodak fortrengte sine digitale løsninger til det var for sent til tross for at de hadde løsningene før noen andre. Harvard-professor Ted Levitt uttrykte dette elegant: Det som brakte deg dit hvor du er idag er ikke tilstrekkelig til å ta deg hvor du trenger å være i morgen!

4) Ledere utvikler nye løsninger uten å skjønne det dypereliggende behovet kundene ønsker løst.
Med dette mener jeg at få tillegger et 3/4″ borr verdi, men det hullet som boret kan lage har verdi. Det gode spørsmålet som kan stimulere tenking og kreativitet er: Når kunden engasjerer vårt produkt eller tjeneste, hvilken job ønsker de gjort? Når man skjønner det kan man utvikle løsninger som kan løse denne oppgaven raskere, billigere, enklere eller morsommere.

For den leselystne som vil forstå mer om innovasjoner og forretningsutvikling, vil jeg anbefale tre bøker:
– Steven Jobs – biografien
– Blue Ocean Strategy
– Why nations fail