Virkemidler for tjenesteinnovasjon?

29 March 2012 15:02

(updated: 21 December 2016 15:04)

Virkemidler for tjenesteinnovasjon?

I den nærings- og innovasjonspolitiske debatten ropes det stadig oftere og høyere om virkemidler for tjenesteinnovasjon. Med god grunn, for tjenestesektorens økonomiske og sysselsettingsmessige betydning øker stadig. Men, for å utforme effektive virkemidler for tjenesteinnovasjon, må vi også ha et begrepsapparat og en forståelse for at tjenesteinnovasjon er annerledes, og at virkemidlene dermed også må bli annerledes.

Et interessant eksempel i så måte er Stockholms universitets tjenesteinkubator – SU Innovation. Det innovasjonspolitiske begrepet inkubator er hentet fra medisinfaget og betyr noe slikt som “et beskyttet og lukket miljø for å øke vekst- og overlevelsesevnen”. Begrepet passer godt innenfor produkt- og teknologiinnovatørenes logikk – å utvikle produkter og ideer i en beskyttet setting hvor produktet/patentet/teknologien etter hvert kan løftes ut ifra inkubatoren til virkelighetens marked. Men, tjenesteinnovasjoner er ofte helt avhengige av å være ute i markedet fra dag en, som en nødvendig del av prøvingen og feilingen i en kundestyrt innovasjonsprosess. Ved SU Innovation har de funnet ut at løsningen på dette er å løfte lokket av tjenesteinkubatoren og lufte ut både ideer og entreprenører i markedet fra starten av. I stedet for å ruge i inkubatoren, blir løsningen å gjøre som fuglemammaen; dytt ungene ut av boet for å teste flygeevnen med en gang. Kanskje det derfor heller burde hete UTkubator når vi snakker om tjenesteinnovasjon?

Dette er bare et av flere eksempler som viser at vi ikke nødvendigvis løser tjenesteinnovatørenes frustrasjoner med mer av det samme, nemlig ukritiske blåkopier av virkemidler som er utformet for å løse produktinnovatørenes utfordringer. Men, det viser også at flere eksisterende virkemidler kan tilpasses for å møte tjenesteinnovatørenes utfordringer. Kanskje kan en UTkubator ikke bare er mulig i Stockholm, men også i Oslo-miljøet. På Blindern har de nylig fått et flott senter for informatikk, ikke langt unna humanistisk og samfunnsvitenskapelig fakultet. Tilsett noen økonomistudenter og noen tjenestedesign-studenter inn i denne cocktailen, så får vi se om det kan bidra til at det utvikles entreprenørielle vinger som kan gi en tjeneste-UTkubator en flying start.