Tjenesteinnovasjon og entreprenørskap

11 February 2012 16:26

(updated: 21 December 2016 16:29)

Tjenesteinnovasjon og entreprenørskap

Vi argumenterer ofte for at andre typer entreprenøratferd enn “gründermodellen” er vel så viktig i tjenesteinnovasjon (f. eks. restrukturering av bransjer, oppkjøp, åpning av infrastrukturer, disruptiv regulering). Men etter å ha hørt utfordringene gründerne bak Epla.no hadde med virkemiddelapparatet i Digitutvalget denne uken, føler jeg for å understreke at “gründermodellen” også må forstås og støttes på nye måter i tjenesteinnovasjon.

En retning vi ser spesielt på er “ut med forretningsplanen, inn med forretningsmodellen”-retningen, la oss kalle den UFIF. Den er blant annet dokumentert i trekløveret av bøkene til Alexander Osterwalder, Steve Blank og Eric Ries. Steve Blank’s kurs på Berkley illustrerer hvor annerledes et entreprenørskapskurs tar seg etter disse prinsippene. I CSI-regi har vi to masterutredninger på UFIF-retningen i år. Andreas Hennie validerer den i praksis gjennom å følge prinsippene i sin egen gründervirksomhet i Utfylt.noStina Nysæther ser på hva UFIF-retningen innebærer for virkemiddelaktører som Innovasjon Norge og TTO-ene. Så selv om de fleste av CSI’s partnere er store, skalaintensive tjenesteytere bryr vi oss også om å forstå entreprenøratferd i små gründervirksomheter.

UFIF-retningen er fortsatt umoden. Men fordi den tar utgangspunkt i forretningsmodellinnovasjon, kan den støtte andre typer entreprenøratferd enn “grundermodellen” og er derfor også relevant for å stimulere mer entreprenørskapstenkning i større virksomheter.