Strategisk bruk av tjenestedesign i innovasjonsprosesser

2 May 2012 14:10

(updated: 21 December 2016 14:11)

Strategisk bruk av tjenestedesign i innovasjonsprosesser

Fordi tjenestesektoren er et vekstområde, blir design av konkurransedyktige tjenester vesentlig for vår økonomiske vekst. Økende kompetanse, kundenes stadig høyere forventinger til kvalitetsnivå og hurtig endring i kundebehov krever kontinuerlig innovasjon. Strategisk bruk av design kan bidra til å utvikle tjenesteinnovasjoner som oppleves å skape verdi for både bruker og tjenesteleverandør.

Fordi tjenestesektoren er et vekstområde, blir design av konkurransedyktige tjenester vesentlig for vår økonomiske vekst. Økende kompetanse, kundenes stadig høyere forventinger til kvalitetsnivå og hurtig endring i kundebehov krever kontinuerlig innovasjon. Strategisk bruk av design kan bidra til å utvikle tjenesteinnovasjoner som oppleves å skape verdi for både bruker og tjenesteleverandør.

Design av tjenester krever tverrfaglig kompetanse. Et samspill mellom bedriftens og designernes kompetanse, kunnskap, metoder og teknikker er vesentlig for å skape tjenester som dekker brukernes funksjonelle og emosjonelle behov.

Tjenestedesign som fagfelt er relativt nytt. Tjenestedesignere benytter designmetodikk for å legge til rette for gode kundeopplevelser ved å sette brukeren i sentrum ved utvikling av nye eller forbedrede tjenester.

I sitt foredrag på Designdagen 2012 delte en av partnerne i Senter for tjenesteinnovasjon sine erfaringer med strategisk bruk av tjenestedesign. Annita Fjuk opplyste oss om hvordan Telenor siden 2008 har jobbet strategisk med tjenestedesign innenfor forretningsutvikling, med spesiell fokus på Customer Journey og sømløse kundeopplevelser på tvers av alle kontaktpunkter mellom brukeren og Telenor.

Tjenestedesign brukes bevisst og strategisk hos Telenor for å skape konkurransekraft gjennom helhetlige kundeopplevelser. Inkrementelle eller radikale innovasjoner kan skje innenfor hvert enkelt kontaktpunkt og dermed påvirke den totale brukeropplevelsen. En sømløs kundeopplevelse krever imidlertid et nært samspill mellom de enkelte avdelinger og forretningsenheter.

Regjeringen har også sett verdien av designdrevet innovasjon og viderefører Design Pilot, et nasjonalt program som gir støtte til idéfasen i utvikling av produkter, løsninger og tjenester. Søknader fra partnerne i Senter for tjenesteinnovasjon imøtesees! Søknadsfrist er 31. mai 2012.

Se innlegget på Vimeo

*Judith Gloppen har ansvaret for Norsk Designråds deltakelse i Senter for tjenesteinnovasjon.