Spennende NHH-AHO workshop

7 March 2012 15:12

(updated: 21 December 2016 16:09)

Spennende NHH-AHO workshop

For en drøy uke siden hadde vi, noen studenter fra NHH og Arkitektur- og designhøgskolen (AHO), en spennende samling på NHH.

Workshop

Dette var en morsom opplevelse, fordi vi fikk jobbe tverrfaglig i et unikt samspill mellom økonomer og designere. Begge gruppene var godt forberedt, noe jeg tror er en forutsetning for å få et godt utbytte. Skiprodusenten Madshus var temaet for caset, som inngår som en del av masterkurset i Service Innovation.

 

Ved hjelp av fasiliteringsteknikkene som ble benyttet, ble det idégenerering i mengde og kvalitet lang ut over det vi ville fått til uten metoden AT-ONE, for anledningen satt samen av verktøy som Customer Journey Map, Blueprint, Personas og Issue cards. Jeg avslutter med å tilføye at ideene ble visualisert og diskutert med stort engasjement. Ikke minst hadde vi en fin opplevelse og det var gøy. Dette demonstrerer i praksis hvor viktig begrepet opplevelse er i forhold til varer, og ikke minst tjenester!

Se alle bildene fra workshopen: