Intraprenørene er viktige for tjenesteinnovasjon i store bedrifter!

14 February 2012 16:15

(updated: 21 December 2016 16:24)

Intraprenørene er viktige for tjenesteinnovasjon i store bedrifter!

CSI gjennomfører for tiden en studie av innovasjonspraksis i store norske tjenestebedrifter. Fokuset er på hvordan det jobbes mot nye tjenester som blir lansert i markedet. Vi ser at det blir investert mye i tjenesteinnovasjon, til tross for ofte manglende innovasjonsstrategi. Vi ser at de store tjenesteyterne ofte har formelle innovasjons- og utviklingsprosesser som skal følges. Men vi ser også at de formelle innovasjonsprosessene ikke alltid blir fulgt.

Vi ser at viktige interne, profesjonelle innovatører i bedriftene ofte følger egenforståelse, magefølelse og sin egen tro. Når disse interne profesjonelle har roller som eksperter, prosjektledere eller innovasjonsdirektører så tar de initiativ, forfølger ideer, lager caser, utvikler markedsplaner, utformer forretningsplaner og muliggjør tjenesteinnovasjonen. De agerer som interne entreprenører, som intraprenører.  Og det i firmaer som er tuftet på gode rutiner, formelle prosesser, forankring og profesjonelle normer. For ledere blir utfordringen å oppfordre til å ta risiko, se muligheter og gi intraprenørene ansvar og myndighet slik at disse kan innovere. For de ansatte med en slik rolle er det en utfordring å balansere mellom å være fagekspert og å bli intraprenør. Vi håper flere blir gitt muligheten til, og velger, det siste.