Hva motiverer kunder til å samskape?

14 March 2012 14:04

(updated: 21 December 2016 14:05)

Hva motiverer kunder til å samskape?

Vi har tidligere skrevet om viktigheten av samskaping mellom kunder og bedrifter. Nambisan og Baron (2009) peker på fire forhold som må tilfredsstilles for å motivere kunder til å delta i samskaping online. En motivasjonsfaktor er at kundene må ha mulighet til læring.

På IkeaFamilyLive legger IKEA tilrette for læring gjennom deling av tips, ideer og inspirasjon mellom kunder. Her finnes en rekke illustrasjoner av hvordan kunder har innredet og designet rom med IKEA produkter. IKEAs logikk er at kundene selv er de beste designerne for sine hjem og at det gir verdi for kunder å se hvordan andre kunder designer sine hjem. ”Ask the expert” sier de på IkeaFamilyLive. Og eksperten; det er kundene selv. IKEA er en tilrettelegger for at kundene kan lære av hverandre om hvordan IKEA-produkter kan anvendes for å skape best mulige opplevelser.

En annen motivasjonsfaktor er muligheten for sosialisering. Et eksempel er Harley Davidson som, i tillegg til andre møteplasser, tilbyr en møteplass for kvinnelige Harley Davidsson entusiaster. Her finnes mye informasjon online om hvordan man skal tilegne seg god kjørestil, hva slags bekledning som er hensiktsmessig ved kjøring, osv. Men det organiseres også fysiske møter gjennom denne møteplassen. For eksempel så arrangeres det ”Garage party” der kvinner møtes for å sosialisere og lære av hverandre. På denne måten organiserer Harley Davidson en møteplass der både kunder og merket er med på å skape gode opplevelser gjennom økt læring og sosialisering.

Deltakere i samskaping synes også å la seg motivere av muligheten til å få vist sin ekspertise og gjennom dette oppnå status blant samskaperne. En tilnærming her er at organisasjonen sørger for å fremheve samskapere som gjør betydelige bidrag for på den måten å synliggjøre denne innsatsen for de andre deltakende samskaperne.  Vi ser for eksempel at Threadless nominerer og publiserer ”Bestee awards” i en rekke kategorier av kundebidrag. På den måten bidrar de til å stimulere gode opplevelser blant deltakerne.

I tillegg til læring, sosialisering og status, er det avgjørende for kundenes deltakelse i samskaping at den stimulerer deres hedoniske behov. Det bør med andre ord legges opp til at deltakelse er morsomt og/eller at brukergrensesnittet er vakkert slik at det er en nytelse å bidra som samskaper. Selv om dette er subjektive forhold, kan muligens Pinterest være et eksempel på samskaping som presterer godt langs den estetiske dimensjonen og på den måten bidrar til gode opplevelser for kundene.

Nambisan, S. og Baron, R. A. (2009): Virtual Customer Environments: Testing a Model of Voluntary Participation in Value Co-creation Activities, The Journal of Product Innovation Management, vol. 26, s. 388-406.