Et optimalt lanseringstidspunkt for tjenester: resultater fra masterutredning

9 July 2012 13:21

(updated: 21 December 2016 13:30)

Et optimalt lanseringstidspunkt for tjenester: resultater fra masterutredning

Det er utfordrende å avgjøre når og hvordan tjenester bør lanseres. Markedene er dynamiske, og i utvikling – det betyr at en lansering tidlig eller sent i markedet kan gi bedriften ulike fordeler og ulemper.

I masterutredningen vår brukte vi et eksempel fra den finansielle tjenestesektoren og avdekket at ulike finansielle tjenester med fordel kunne lanseres på ulike tidspunkt. Vi avdekket likevel en rekke faktorer som kan opptre som premissgivere for valg av lanseringstidspunkt, samt hvilke konsekvenser et valgt lanseringstidspunkt kan medføre.

Tilstrekkelige ressurser, patenter og rettigheter, og gode forberedelser er faktorer som tilsier en tidlig lansering. Disse kan igjen gi utløp for større salgsvolumer og markedsandeler, samt enklere innpass i markedet. Motsatt er behov for lengre tid til å kvalitetssikre tjenesten, mangel på ressurser, samt ønsket om å planlegge lansering basert på konkurrenters lanseringer, faktorer som tilsier en sen lansering. Sene lanseringer kan også sørge for at bedriften unngår å måtte tråkke opp markedet selv, men innebærer samtidig risiko for å gå glipp av viktige inntekts- og profittmuligheter.

Vi identifiserte også flere faktorer som fremmer lansering av tjenesteprosjekter til planlagt tid. Våre funn kan oppsummeres i tre hovedgrupper av faktorer; prosjektorganisering, markedsorientering og ressurser. Hovedgruppene er i seg selv viktige faktorer som fremmer lansering til planlagt tid, men har i tillegg en rekke underliggende enkeltfaktorer som ytterligere fremmer lanseringspresisjon for tjenesteprosjekter. God prosjektorganisering og koordinering støttes blant annet av teamorganisering og kommunikasjon, mens markedsorientering bæres frem gjennom markedsundersøkelser, kundetester og involvering av kunder. Endelig består ressurser blant annet av finansielle ressurser, kompetanse og kapabiliteter i bedriften.