Retlige begræsninger på business model innovation

26 November 2011 16:48

(updated: 21 December 2016 16:50)

Retlige begræsninger på business model innovation

Innovation af forretningsmodeller tiltrækker sig stigende opmærksomhed i forskningsverdenen og ikke mindst blandt praktikere.

Sammen med CBS-professorerne Majken Schultz og Torben Pedersen og konsulent Jacob Pyndt har jeg skrevet bogen, Innovating Organization and Management: New Sources of Competitive Advantage, som udkommer indenfor nogle få uger. Gennem en række cases dokumenterer vi hvordan en række danske virksomheder eksperimenterer med forretningsmodelinnovation for at øge deres konkurrencekraft. Det gør de for bedre at kunne nå kunder, åbne op for en højere grad af åben innovation, og udnytte interne ressourcer bedre. Udfra et samfundsmæssigt perspektiv er det i høj grad ønskværdige aktiviteter. Det handler om forbedret produktivitet og ressourceudnyttelse.

Emnet tiltrækker sig i det hele taget voksende opmærksomhed, skønt forskningsverdenen halter bagefter praksis her. I Work Package 7 i CSI ønsker vi at bidrage med velfunderet forskningsviden om innovation af forretningsmodeller.

I forbindelse med arbejdet med innovation af forretningsmodeller er jeg blevet opmærksom på at i visse brancher kan retlige begrænsninger spille en negativ rolle i forhold til innovation af forretningsmodeller. Eksempelvis er det i Danmark, og andre lande, sådan at den farmaceutiske branches virksomheder ikke direkte kan interagere med slutbrugerne, det vil sige patienterne.  Det er de simpelthen forhindret i gennem lovgivningskrav.

Problemet er imidlertid at demografi og finanspolitik tilsiger at ”compliance” og ”integrated care” bliver absolutte nøglebegreber i fremtidens patientbehandling. Det handler om at få for eksempel diabetes og psoriasis-patienter til at tage deres medicin og behandlinger på den rette måde, i rette omfang og på rette tidspunkt. Der er enorme summer af penge at spare her. De farmaceutiske virksomheder er klar over at disse udfordringer er nogle de i princippet kan håndtere, for eksempel ved at gå ind og konstruere internet-løsninger, apps, patientcentre etc. i samarbejde med avancerede brugere (patienter, læger, hospitaler, apoteker).

Lovgivningen forhindrer dem imidlertid i at interagere direkte med de direkte brugere, patienterne—som også er de der besidder meget af den tavse viden, som vi ved det er så vigtigt at absorbere i åbne innovationsprocesser. Det vil sige, at der lægges væsentlige begrænsninger på gavnlig innovation af forretningsmodeller. Det er ikke hensigtsmæssigt, og hvis gavnlig og patientcentreret forretningsmodel-innovation i pharma skal styrkes må den eksisterende regulering revurderes.

Jeg hører meget gerne fra læsere der kender andre eksempler på hvordan retlige reguleringer hæmmer innovation af forretningsmodeller. Jeg kan forestille mig at der er eksempler indenfor ITC. Jeg kan nås på nicolai.foss@nhh.no eller njf.smg@cbs.dk

Nicolai J Foss, Torben Pedersen, Jacob Pyndt, og Majken Schultz. 2011. Innovating Organization and Management: New Sources of Competitive Advantage. Cambridge: Cambridge University Press