Ny blogg!

27 October 2011 15:05

(updated: 21 December 2016 17:07)

Ny blogg!

Senter for tjenesteinnovasjon (CSI) har ikke oppdatert den opprinnelige bloggen på tjenesteinnovasjon.blogspot.com på en stund.

Grunnen ser dere her da vi har etablert denne nye bloggen i samme design og organisering som de andre bloggene i NHH’s satsingsprogram. Det betyr at våre bloggere har brent inne med mange synspunkter og ytringer i det siste, men nå vil disse bli fortløpende publisert på denen nye bloggen. Velkommen til vår nye CSI blogg!