Hva har samfunnsansvar med tjenesteinnovasjon å gjøre?

14 December 2011 16:35

(updated: 21 December 2016 16:36)

Hva har samfunnsansvar med tjenesteinnovasjon å gjøre?

Samfunnsansvar dreier seg om å integrere sosiale og miljømessige mål i bedriftens strategi og aktiviteter. Dette er en fremtredende utfordring for bedrifter, ettersom eksterne interessenter har stadig større forventninger til bedriftens evne og vilje til å opptre ansvarlig.

Denne utviklingen er viktig for innovasjon av flere grunner. For det første: økte krav om samfunnsansvarlighet gjør at tidligere praksis i mange tilfeller må erstattes med ny. Eksempelvis vil forventet regulering av CO2-utslipp gi insentiver for nye løsninger som reduserer bedriftens utslipp. For det andre kan økt bevissthet om ansvarlighet lede bedrifter til å utvikle nye, tilpassede produkter og tjenester. Et eksempel på dette er Skandiabankens nye klassifiseringssystem for etisk merking av aksjefond. Dette svarer på kundenes krav om mer informasjon om finansielle produkters etiske gehalt, og skaper samtidig positiv oppmerksomhet om aksjefond, som ellers er vanskelige å markedsføre.

Vi vet allerede en del om sammenhengen mellom samfunnsansvar og innovasjon. For det første har samfunnsansvarlige bedrifter mer dialog med eksterne interessenter. Dermed identifiserer bedriften lettere også helt nye markeder og vekstmuligheter. For det andre utvikler stadig flere slike bedrifter nye forretningsmodeller som eksplisitt sikter mot å løse sosiale eller miljømessige problemer.

Tjenestebedrifter kan ha særskilte fortrinn når det gjelder ansvarlighet, ikke minst knyttet til bærekraft. Gjennom såkalt servitization, dvs. «tjenestegjøring» av produkter, kan bedrifter redusere sitt økologiske fotavtrykk. Et eksempel er malingsprodusenter som tilbyr å utføre malingsjobben for kunden. Det gir insentiver og mulighet for redusert malingssøl, samt kvalifisert avfallshåndtering. Tjenesten genererer et nytt forretningsområde som skaper verdi for bedriften, kunden og samfunnet.

Med andre ord tjener samfunnsansvarlighet som en inspirasjon for innovasjon i bedriftens forretningsmodell. Likevel vet vi lite om de organisatoriske forutsetningene for vellykket integrering av sosial og miljømessig ansvarlighet i bedrifters forretningsmodeller. Gjennom forskningen på ”smarte forretningsmodeller” i CSI vil vi gi innsikt i disse problemstillingene – især knyttet til tjenesteytende bedrifters potensial for å løse nye og gamle problemstillinger på innovative måter.

Les mer:

Jørgensen, S. og Pedersen, L.J.T. (2011). ‘The Why and How of Corporate Social Responsibility’, Beta: Scandinavian Journal of Business Research [in press].