Forskningsrådet liker SDL og EU foreslår nytt senter for tjenesteinnovasjon

31 May 2011 17:09

(updated: 21 December 2016 17:10)

Forskningsrådet liker SDL og EU foreslår nytt senter for tjenesteinnovasjon

Under åpningen av CSI holdt Per Kristensson et innlegg over Service Dominant Logic (SDL) som mange satte stor pris på.

Det fenget også Forskningsrådet, som på forskning.no og Forskningsrådets egne sider i dag publiserte artikkelen: “Alt er tjenester“.

Per har tidligere slått et slag for at SDL’s kanskje fremste anvendelse kan være forståelse av tjenesteinnovasjon. Jeg har også vært på “turne” de siste ukene med presentasjoner av CSI for Universitets og høyskolerådet, NRØA, Innovasjon Norge og enkeltbedrifter. Spesielt i Innovasjon Norge er det klart at egnede begreper og mentale modeller som gjør det lettere å forstå tjenesteinnovasjon er etterspurt. SDL kan være en slik modell, men vi trenger også andre.

En spesiell utfordring ligger i å skape og formidle mentale modeller av innovasjon som supplerer de mest utbredte modellene – “innovasjon som forskningsdrevet”, “innovasjon som entreprenørskap” eller “innovasjon i regionale klynger”. Dette er modeller som står sterkt i virkemiddelapparatets og andres bevissthet, men som må suppleres hvis vi f. eks. skal forstå innovasjon i store tjenestesystemer slik som bank og forsikring. Jeg skal ærlig innrømme at vi ikke har modellene ennå, men å utvikle og formidle dem er en klar ambisjon i CSI.

Også EU etterlyser tiltak for å utvikle og spre forsåelse for tjenesteinnovasjon i virkemiddelapparatet og blant beslutningstakere. Neste uke reiser jeg til Brussel for å presentere CSI og kommentere EU’s forslag om å etablere et European Center for Service Innovation. Det jeg kommer til å fremheve der er forslagets foreløpige mangel på fokus på tjenesteinnovasjon på bedriftsnivå – det som er hovedfokus i CSI.