Åpen tjenesteinnovasjon?

27 October 2011 16:56

(updated: 21 December 2016 16:58)

Åpen tjenesteinnovasjon?

Fredag i forrige uke var Henry Chesbrough på besøk i Oslo og vi var med på å arrangere Open Innovation Conference på Fornebu.

Group of men
Group of men

Chesbrough har nylig publisert boken Open Sevice Innovation, men jeg tillot meg å reise tre spørsmål om relevansen av åpen innovasjon for tjenester:

  1. Hva skal gå inn og ut av ”the holey funnel” hvis tjenesteinnovasjoner er immaterielle? Et eksempel er at åpen innovasjon forutsetter at det som skal spinnes ut av den interne innovasjonsprosessen er noe som kan lisensieres eller har IP-rettigheter. Det er ikke enkelt for immaterielle tjenester.
  2. De fleste eksemplene på åpen innovasjon er produktinnovasjoner eller innkapslede moduler av tjenester (f. eks. programvaremoduler). Er disse prinsippene anvendbare hvis innovasjonene er organisasjonsinnovasjoner, kulturinnovasjoner og/eller innovasjoner i incentivsystemer og forretningsmodeller?
  3. Åpen tjenesteinnovasjon i Chesbrough’s nye bok omhandler, co-creation med kundene, tjenestedominant logikk og åpne forretningsmodeller. Dette er viktige originalprinsipper med egne metodikker og de fortjener å bli behandlet og brukt på egne premisser. Hva blir unikt med åpen tjenesteinnovasjon som metodikk hvis det skal omfatte alt?

Disse spørsmålene gjør at vi har satt i gang en vurdering av egnetheten i prinsippet og metodikken for åpen innovasjon i tjenester. Foreløpige resultater tyder på at såkalt “inbound open innovation” der ressurser bringes inn i den åpen innovasjonsprosessen for tjenester er mer relevant enn “outbound åpen innovation” (se Dahlander og Gann, 2010), der resultater av innovasjonsprosessen bringes ut i åpne markeder. Endelige resultater fra studien publiserer vi her på bloggen i løpet av året.

Dahlander, L. og D.M. Gann (2010). How open is innovation? Research Policy, 39:699-709.