Li Zhang

Li Zhang

E-mail
Li.Zhang@nhh.no
Telephone
+47 55 95 95 91
Department
Finance
Office
MV-208