Klaus Mohn

Professor II Klaus Mohn

E-mail
Klaus.Mohn@nhh.no
Telephone
+47 55 95 99 07
Department
Economics
Expertise
International Economics Resource Economics

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Kvaløy, Ola; Mohn, Klaus Produktivitet og insentiver i offentlig sektor Beta Volume 32 (2); page 148 - 164; 2018
Bøhm, Marit Fjellanger; Mohn, Klaus Agentteori, atferdsfinans og oljeinvesteringer Samfunnsøkonomen Volume 131 (6); page 26 - 38; 2017
Mohn, Klaus LoVe Hurts: Verdsetting av Lofoten/Vesterålen/Senja Samfunnsøkonomen Volume 131 (3); page 34 - 45; 2017
Misund, Bård; Mohn, Klaus; Sikveland, Marius Exploration risk in international oil and gas shareholder returns Journal of Energy Markets Volume 10 (4); page 1 - 22; 2017
More publications in Cristin