Dan-Richard Knudsen

PhD Candidate Dan-Richard Knudsen

E-mail
Dan-Richard.Knudsen@nhh.no
Telephone
+47 55 95 97 27
Department
Accounting, Auditing and Law
Centre
DigAudit

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Kaarbøe, Katarina; Knudsen, Dan-Richard; Meidell, Anita Hvordan digitalisering endrer regnskaps- og styringsinformasjonen Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse (06); page 16 - 26; 2018
More publications in Cristin