Arild Raaheim

Adjunct Professor Arild Raaheim

E-mail
Arild.Raaheim@nhh.no
Telephone
+47 55 95 92 69
Department
Strategy and Management
Expertise
Corporate Governance Management Science

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Heyn, Lena; Olsen, Unni Solveig Johansen; Phelps, Joshua; Gray Jr, Robert; Raaheim, Arild Taksonomitabellen - En oversettelse av The Taxonomy Table til norsk Nordisk sygeplejeforskning Volume 9 (4); page 272 - 284; 2019
Baerheim, Anders; Raaheim, Arild Pedagogical aspects of interprofessional workplace learning: a case study Journal of Interprofessional Care Volume 34 (1); page 59 - 65; 2019
Raaheim, Arild; Nysveen, Herbjørn Studentaktiv læring Erfaringer fra et kurs i produktutvikling og design UNIPED Volume 42 (2); page 215 - 234; 2019
Raaheim, Arild Eksamensrevolusjonen. Råd og tips om eksamen og alternative vurderingsformer. 2. utgave. Gyldendal Akademisk; 2019
More publications in Cristin